אוצר:מיזמים/חדש על ה(מ)דף

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search

להורדת החידושים במהדורה מעוצבת

מסכת פסחים[edit]

צבצגצדצהצוצטקקאקבקגקוקזקחקטקיקיגקידקטוקטזקיזקכקכא

מסכת שקלים[edit]

בגדזחטייאידטוטזיזיחכאכב

מסכת יומא[edit]

בגדזחטייאידטוטזיזיחכאכבכגכדכהכחכטללאלבלזלחלטמבמגמדמהמומטננאנבנגנונזנחנטססגסדסהסוסזעעאעבעגעדעזעחעטפפאפדפהפופזפח

מסכת סוכה[edit]

בדהוזחיאיביגידטויחיטככאכבכהכוכזכחכטלבלגלדלהלולטממאמבמגמומזמחמטננגנדנהנו

מסכת ביצה[edit]

בהטיביגידיטכבכגכוכטללגלדלהלולזמ

מסכת ראש השנה[edit]

בגדהחטייאיבטוטזיזיח