אוצר:יש לי חידוש

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search

יש לך חידוש?
שאלה, הערה, הגהה או כל דבר תורני אחר שלדעתך עשוי לענין אנשים אחרים ואין לך מושג איפה לכתוב אותו?
כתוב אותו כאן... העורכים הותיקים יותר ישמחו לסדר כל דבר במקומו ועל הדרך להדריך אותך לערוך באוצר.

ר"ן שבועות[edit]

מבואר בר"ן בפרק שבועות שתים דדן בגדר דין התפסה ומה מהני וביאר הר"ן כיוון דאין אדם יכול לאסור דבר המותר לו או לחברו לכך מהני התפסה ולכך ביאר הר"ן דכל נדר הוי מדין התפסה ומי שלא מתפיס מהני מדין יד להתפסה ואח"כ לשון הר"ן לפי שקודש עושה חליפין אפשר להתפיס בו ולכך א"א להתפיס בדבר האסור אלא רק בדבר הנדור וממשיך הר"ן לפי שקודש עושה חליפין יכול הוא להתפיס איסורו בדבר המותר לו או לחברו והנה בדברי הר"ן יש לתמוה ג' תמיהות א' מה הפתרון לזה שאין אדם אוסר דבר המותר להא שיש בנדר התפסה ב' מה יש בזה שקודש עושה חליפין ג' מהו לשון הר"ן יכול להתפיס איסורו בדבר המותר אדרבה מתפיסים הנדר היינו הדבר המותר שבא לאוסרו בדבר האסור ולא דבר האסור במותר וצע"ג, בעזרה"י נכתוב התשובה ברצות ה' בנתיים אשמח לתגובות משתדל לעשות רצון ה' (שיחה | תרומות | דפי משנה) לא חתמ/ה

משתדל לעשות רצון ה', בבקשה, אם תוכל לכתוב המראה מקום המדוייק בר"ן (איזה דף ואיזה ד"ה), תודה רבה. יהושע (שיחה) 23:48, 24 במאי 2023 (IDT)
כמדומני שהר"ן הוא על שבועות כ: ונמצא בדף ח. מדפה"ר בשבועות. סיני ועוקר הרים (שיחה) 00:59, 28 במאי 2023 (IDT)

·
מעבר לתחילת הדף