מצודת דוד

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search

2008.מצודת דוד. ה"ר דוד ב"ר אריה ליב אלטשולר.

באור מספיק על ספרי נביאים וכתובים.

ובהקדמת בנו ה"ר יחיאל מיכל (לנ"א ד' ברלין תק"ל) כתוב שנדפס ראשונה בליוורנו בשנת תקי"ג וספרי אמ"ת נדפסו עד שנת תק"ל ב' פעמים. ואחרי מות אביו השלימו וחלקו לבאור המלות בשם מצודת ציון, ובאור הענין בשם מצודת דוד ופי' בנין הבית חיבר בנו לבדו כמ"ש שם. נדפס פעמים רבות. <רשימת מהדורות מקושרת מלאה: ראו להלן מהדורות דפוס>

[אוצר הספרים, בן יעקב]
מצודת דוד
ומצודת ציון

מהדורות דפוס[edit]

הספר לא נדפס בנפרד, רק בתוך ספרי הנביאים עם פרש"י מאז תקי"ג פעמים רבות ולא יספיק המקום כאן למנות כולן.

תוכן העניינים[edit]

המצודות
מצודת דוד

יהושע: אבגדהוזחטייאיביגידטוטזיזיחיטככאכבכגכד.

שופטים: אבגדהוזחטייאיביגידטוטזיזיחיטככא.

שמואל א: אבגדהוזחטייאיביגידטוטזיזיחיטככאכבכגכדכהכוכזכחכטללא.

שמואל ב: אבגדהוזחטייאיביגידטוטזיזיחיטככאכבכגכד.

מלכים א: אבגדהוזחטייאיביגידטוטזיזיחיטככאכב.

מלכים ב: אבגדהוזחטייאיביגידטוטזיזיחיטככאכבכגכדכה.

ישעיה: אבגדהוזחטייאיביגידטוטזיזיחיטככאכבכגכדכהכוכזכחכטללאלבלגלדלהלולזלחלטממאמבמגמדמהמומזמחמטננאנבנגנדנהנונזנחנטססאסבסגסדסהסו.

ירמיה: אבגדהוזחטייאיביגידטוטזיזיחיטככאכבכגכדכהכוכזכחכטללאלבלגלדלהלולזלחלטממאמבמגמדמהמומזמחמטננאנב.

יחזקאל: אבגדהוזחטייאיביגידטוטזיזיחיטככאכבכגכדכהכוכזכחכטללאלבלגלדלהלולזלחלטממאמבמגמדמהמומזמח.

תרי עשר:

הושע: אבגדהוזחטייאיביגיד.
יואל: אבגד.
עמוס: אבגדהוזחט.
עובדיה: א.
יונה: אבגד.
מיכה: אבגדהוז.
נחום: אבג.
חבקוק: אבג.
צפניה: אבג.
חגי: אב.
זכריה: אבגדהוזחטייאיביג.
מלאכי: אבג.

תהילים: אבגדהוזחטייאיביגידטוטזיזיחיטככאכבכגכדכהכוכזכחכטללאלבלגלדלהלולזלחלטממאמבמגמדמהמומזמחמטננאנבנגנדנהנונזנחנטססאסבסגסדסהסוסזסחסטעעאעבעגעדעהעועזעחעטפפאפבפגפדפהפופזפחפטצצאצבצגצדצהצוצזצחצטקקאקבקגקדקהקוקזקחקטקיקיאקיבקיגקידקטוקטזקיזקיחקיטקכקכאקכבקכגקכדקכהקכוקכזקכחקכטקלקלאקלבקלגקלדקלהקלוקלזקלחקלטקמקמאקמבקמגקמדקמהקמוקמזקמחקמטקנ.

משלי: אבגדהוזחטייאיביגידטוטזיזיחיטככאכבכגכדכהכוכזכחכטללא.

איוב: אבגדהוזחטייאיביגידטוטזיזיחיטככאכבכגכדכהכוכזכחכטללאלבלגלדלהלולזלחלטממאמב.

שיר השירים: אבגדהוזח.

קהלת: אבגדהוזחטייאיב.

דניאל: אבגדהוזחטייאיב.

עזרא: אבגדהוזחטי.

נחמיה: אבגדהוזחטייאיביג.

דברי הימים א: אבגדהוזחטייאיביגידטוטזיזיחיטככאכבכגכדכהכוכזכחכט.

דברי הימים ב: אבגדהוזחטייאיביגידטוטזיזיחיטככאכבכגכדכהכוכזכחכטללאלבלגלדלהלו.

מצודת ציון

יהושע: אבגדהוזחטייאיביגידטוטזיזיחיטככאכבכגכד.

שופטים: אבגדהוזחטייאיביגידטוטזיזיחיטככא.

שמואל א: אבגדהוזחטייאיביגידטוטזיזיחיטככאכבכגכדכהכוכזכחכטללא.

שמואל ב: אבגדהוזחטייאיביגידטוטזיזיחיטככאכבכגכד.

מלכים א: אבגדהוזחטייאיביגידטוטזיזיחיטככאכב.

מלכים ב: אבגדהוזחטייאיביגידטוטזיזיחיטככאכבכגכדכה.

ישעיה: אבגדהוזחטייאיביגידטוטזיזיחיטככאכבכגכדכהכוכזכחכטללאלבלגלדלהלולזלחלטממאמבמגמדמהמומזמחמטננאנבנגנדנהנונזנחנטססאסבסגסדסהסו.

ירמיה: אבגדהוזחטייאיביגידטוטזיזיחיטככאכבכגכדכהכוכזכחכטללאלבלגלדלהלולזלחלטממאמבמגמדמהמומזמחמטננאנב.

יחזקאל: אבגדהוזחטייאיביגידטוטזיזיחיטככאכבכגכדכהכוכזכחכטללאלבלגלדלהלולזלחלטממאמבמגמדמהמומזמח.

תרי עשר:

הושע: אבגדהוזחטייאיביגיד.
יואל: אבגד.
עמוס: אבגדהוזחט.
עובדיה: א.
יונה: אבגד.
מיכה: אבגדהוז.
נחום: אבג.
חבקוק: אבג.
צפניה: אבג.
חגי: אב.
זכריה: אבגדהוזחטייאיביג.
מלאכי: אבג.

תהילים: אבגדהוזחטייאיביגידטוטזיזיחיטככאכבכגכדכהכוכזכחכטללאלבלגלדלהלולזלחלטממאמבמגמדמהמומזמחמטננאנבנגנדנהנונזנחנטססאסבסגסדסהסוסזסחסטעעאעבעגעדעהעועזעחעטפפאפבפגפדפהפופזפחפטצצאצבצגצדצהצוצזצחצטקקאקבקגקדקהקוקזקחקטקיקיאקיבקיגקידקטוקטזקיזקיחקיטקכקכאקכבקכגקכדקכהקכוקכזקכחקכטקלקלאקלבקלגקלדקלהקלוקלזקלחקלטקמקמאקמבקמגקמדקמהקמוקמזקמחקמטקנ.

משלי: אבגדהוזחטייאיביגידטוטזיזיחיטככאכבכגכדכהכוכזכחכטללא.

איוב: אבגדהוזחטייאיביגידטוטזיזיחיטככאכבכגכדכהכוכזכחכטללאלבלגלדלהלולזלחלטממאמב.

שיר השירים: אבגדהוזח.

קהלת: אבגדהוזחטייאיב.

דניאל: אבגדהוזחטייאיב.

עזרא: אבגדהוזחטי.

נחמיה: אבגדהוזחטייאיביג.

דברי הימים א: אבגדהוזחטייאיביגידטוטזיזיחיטככאכבכגכדכהכוכזכחכט.

דברי הימים ב: אבגדהוזחטייאיביגידטוטזיזיחיטככאכבכגכדכהכוכזכחכטללאלבלגלדלהלו.