מצודת דוד/שמואל ב/יח

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search

< הקודם · הבא >
מעבר לתחתית הדף


תנ"ך
רש"י


מנחת שי
מצודת דוד
מצודת ציוןפרק זה עם מפרשים ואפשרויות רבות במהדורה הדיגיטלית של 'תנ"ך הכתר' (כולל צילום באיכות גבוהה של כתר ארם צובא בפרקים שבהם הוא זמין)לפרק זה במקראות גדולות שבאתר "על התורה"


דפים מקושרים

מצודת דודTriangleArrow-Left.png שמואל ב TriangleArrow-Left.png יח

דף זה הועלה אוטומטית, ייתכנו שגיאות בתחביר קוד הדף. נא לא להסיר את התבנית לפני בדיקת תקינות ידנית
אם הכל בסדר - נא הסירו תבנית זו מן הדף

ג[edit]

אם נוס ננוס וגו'. רצה לומר: הן אם ננוס, לא ישימו לב לרדוף אחרינו, והן אם ימיתו חצינו, לא ישימו לב להתהלל בהנצחון, כי הנפילה בידם וההצלה מידם, שוה בעיניהם:

כי עתה. רצה לומר: בהמלחמה אשר אנחנו עתה בה אשר היא בעבור המלוכה, אף אם היינו עשרה אלפים פעמים כמונו היום, לא יחוש עלינו, כשאינך בינינו, ולזה מוטב שלא תלך:

ועתה. במלחמה כזאת, טוב יותר לשבת אתה בעיר, ומשם תעזור לנו בתפלה אל ה', ובעצתך עלינו:

ד[edit]

למאות. מאה מאה לבד:

לאט לי וגו'. רצה לומר: למעני, בואו עם אבשלום בנחת, ולא תעשו לו מאומה רע:

ו[edit]

ביער אפרים. אף שנחלת אפרים היתה בעבר הירדן המערבי, כי אמרו רבותינו ז"ל (בבא קמא פא א) שיהושע תקן שלא יקפידו השבטים זה על זה מבלי תת לרעות הבהמות בארץ לא לו, ובני אפרים רעו את בהמתם בהעיר ההיא ונקרא על שמם:

ח[edit]

נפוצת. היתה מפוזרת על כל הארץ אשר הם עליה:

וירב היער וגו'. יותר הכה בהם היער בהכשלם בו, מאשר הכו בהם אנשי דוד בחרב:

ט[edit]

ויקרא. במקרה נזדמן אבשלום וגו', והיה רוכב על הפרד, ובנוסו מפניהם בא עם הפרד תחת ענף האלה, ונסתבך בה שער ראשו, ונשאר תלוי באויר, כי הפרד עבר מתחתיו:

יא[edit]

והנה ראית. כאומר מה לי בראיה, מדוע לא הרגתו והיה אם כן עלי לתת לך וגו', רצה לומר: היה לך לדעת, שאם הרגתו היית מקבל ממני מתן:

יב[edit]

ולו אנכי שוקל וגו'. אפילו אם אנכי הייתי שוקל וגו', רצה לומר: אפילו אם כבר שקלו אל כפי, ואפילו אלף כסף, לא אשלח ידי וגו':

שמרו מי. מי שיבוא לידו, שמרו בו לבוא עמו בנחת:

יג[edit]

או עשיתי. רצה לומר: ואף אם הייתי מעלים הדבר לבל יודע, הלא אם עשיתי אותה, הייתי עושה שקר בנפשי, כי המרד בדבר המלך ולשקר בו, יחשב לעון נפש:

וכל דבר. רצה לומר: אף הלא שום דבר לא יהיה נעלם מן המלך, כי יחקור לדעת מי הרגו, וכשיודע לו, ידעתי שאתה תעמוד מנגד מבלי הציל אותי מידו:

יד[edit]

לא כן. לא טוב ונכון שאבקש עוד לפניך, כי ידי רב לי:

עודנו חי. עם שתקע בו שלשת השבטים, היה עוד חי, תלוי מול לב האלה:

טז[edit]

ויתקע וגו'. לסימן אשר יחדלו מלרדוף:

כי חשך יואב. אבל לא חדלו מעצמם:

יז[edit]

וכל ישראל. אשר עם אבשלום:

יח[edit]

לקח. רוצה לומר: לקח לעצמו זאת העצה לזכרון שמו, ודוגמתו (במדבר טז א): ויקח קרח:

אין לי בן. כי בניו הנזכרים למעלה כבר מתו:

בעבור הזכיר שמי. אין לי בן לשיזכר שמי על ידו, לזאת הציב מצבה וקראה על שמו, לזכרון:

יט[edit]

כי שפטו ה'. עשה משפטו, לנקום נקמתו מיד אויביו:

כ[edit]

לא איש בשורה. לא ראוי לך לבשר בשורה כזאת:

ביום אחר. בעת יזדמן תשועה אחרת:

כי על כן. כי הבשורה ההיא תהיה על אשר הומת בן המלך, ולא תחשב לבשורה טובה:

כא[edit]

אשר ראיתה. בנצחון המלחמה, וממיתת אבשלום:

וישתחו. בחשבו שעשה עמו חסד לשלחו בבשורה:

כב[edit]

ויהי מה. רצה לומר: אף אם לא אשמחו במיתת אבשלום, מכל מקום בנצחון המלחמה הלא ישמח:

למה זה. רצה לומר: למה תעמול לרוץ אליו, הואיל ולכה לא יהיה נמצא מתן בשורה, כי אף אם יתן מתן, הלא להכושי יתננה, כי כבר רץ הוא ויבוא אליו ראשון:

כג[edit]

ויהי מה. חזר אחימעץ ואמר, ואם לא אקבל מתן, עם כל זה ארוץ:

דרך הככר. והוא הדרך היותר קרוב, ולזה עבר את הכושי והקדים לבוא:

כד[edit]

בין שני השערים. כי היה להעיר חומה לפנים מחומה, והשערים זה מול זה, והיה יושב בין השערים:

אל החומה. אשר ממעל להשער:

כה[edit]

אם לבדו. ואין כן דרך הנסים מן המלחמה:

כו[edit]

אל השוער. אל שומר השער:

הנה איש. הנה עוד איש:

ויאמר המלך. כשמוע דבר הצופה:

גם זה מבשר. הואיל וגם הוא לבדו בא:

כז[edit]

את מרוצת הראשון. רצה לומר: הנהגת מרוצתו, שהוא כמנהג מרוצת אחימעץ ובודאי הוא הוא:

איש, טוב זה וגו'. כי איש טוב, נוטה טבעו לחשוק לבשר טוב:

כח[edit]

אשר סגר. ביד יואב ואנשיו:

אשר נשאו וגו'. למרוד במלך:

כט[edit]

שלום. כמו השלום, ובלשון שאלה אמר:

ראיתי ההמון הגדול. ראיתי כי נתקבצו כל העם הרב, שיואב ישלח את עבד המלך והוא הכושי, וגם לשלוח אותי, ולזה מהרתי אני לרוץ להקדימו ולבשר, ולא נמסר לי כל פרטי הדברים, ולא ידעתי מה נעשה בבנך, אבל הכושי יודע הוא, וכחש לו, לפי שלא רצה לבשרו הרעה:

לשלוח את וגו'. הוא הפוך, וכאלו יאמר לשלוח יואב את עבד המלך:

ל[edit]

התיצב כה. עד בוא הכושי, ונשמע מה בפיו:

לב[edit]

יהיו כנער וגו'. רצה לומר: הלואי כל אויביך והקמים עליך יהיו כנער, שימותו כמוהו:


אוצר הספרים היהודי השיתופי מקפיד מאד על שמירת זכויות יוצרים: הגרסה הראשונה של עמוד זה לא הוקלדה בידי מתנדבי האוצר, אך פורסמה ברשת תחת "נחלת הכלל" (Public domain).

אם אתם בעלי הזכויות ולדעתכם המפרסם הפר את זכויותיכם והטעה אותנו באשר לרישיון, אנא פנו אלינו (כאן) ונסיר את הדף בהקדם.

< הקודם · הבא >
מעבר לתחילת הדף