מצודת דוד/תהילים/יח

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search

< הקודם · הבא >
מעבר לתחתית הדף


תנ"ך
רש"י
רד"ק


אלשיך
מנחת שי
מצודת דוד
מצודת ציוןפרק זה עם מפרשים ואפשרויות רבות במהדורה הדיגיטלית של 'תנ"ך הכתר' (כולל צילום באיכות גבוהה של כתר ארם צובא בפרקים שבהם הוא זמין)לפרק זה במקראות גדולות שבאתר "על התורה"לפרק זה באתר "תא שמע"


דפים מקושרים

מצודת דודTriangleArrow-Left.png תהילים TriangleArrow-Left.png יח

דף זה הועלה אוטומטית, ייתכנו שגיאות בתחביר קוד הדף. נא לא להסיר את התבנית לפני בדיקת תקינות ידנית
אם הכל בסדר - נא הסירו תבנית זו מן הדף

א[edit]

ביום הציל. לעת זקנותו שניצל מכל התלאות או בכל עת שהיה ניצל מאיזה צרה אז שר השירה הזאת:

ג[edit]

ה'‎ סלעי. ה'‎ לי למחסה כבנין הסלעים וכמצודה:

וקרן ישעי. הוא לי ישע ועזר כמו הקרן לבעל הקרנים:

ד[edit]

מהולל. כשאני קורא לה'‎ בהלל אז אני נושע מאויבי:

ה[edit]

אפפוני. כאשר סבבו אותי כאבי מות וכאשר החלאים הבאים מאנשי בליעל בעתו וחרדו אותי:

ו[edit]

חבלי. וכאשר כאבי שאול סבבוני וקדמו אותי מוקשים המביאים המיתה:

ז[edit]

בצר לי. בעת שהיה צר לי באחת מהדברים האלה אז קראתי לה'‎ ושמע קולי ושועתי לפניו. ומה שצעקתי לפניו באה באזני וכפל הדבר במ"‎ש כדרך מליצת השיר:

ח[edit]

ותגעש. רעדו ורעשו אויבי יושבי הארץ:

מוסדי הרים. הוא משל על פרעה ושריו:

כי חרה לו. כאשר חרה לו לקחת מהם נקמתי:

ט[edit]

תאכל. תשרוף את אויבי וממנו באו גחלים ובערו בהם:

י[edit]

ויט. נטה את השמים למטה לארץ וירד עליו להיות קרוב להם להכות בהם והוא מדרך משל לומר שהיה ממהר ליפרע מהם:

תחת רגליו. להיות מוכן ליפרע מהם בחושך של ערפל:

יא[edit]

וירכב. למהר לבוא:

כנפי רוח. דמה נשיבת הרוח לעפיפת העוף:

יב[edit]

ישת חושך. להחשיך להאויב:

סביבותיו. החושך שם סביב סוכתו להיות מוכן לפניו:

חשכת. החושך הזה בא מחשכת רבוי המים הנבלעים בהעבים הפרושים תחת השחקים:

יג[edit]

מנגה נגדו. מחמת האורה שלפניו אשר הוא רוצה להאיר ולהושיע לי:

עביו עברו. היו העבים מעבירים להשליך על האויב ברד וגחלי אש:

יד[edit]

וירעם. נתן בשמים קול רעם לרדת משם ברד וגחלי אש:

טו[edit]

ויפיצם. את האויבים:

וברקים רב. ירה ברקים והמם אותם:

טז[edit]

ויראו. היה נראה קרקעית אפיקי המים כי נבקעו המים:

ויגלו. כי נבקעה הארץ:

מגערתך. ממה שגערת בהאויב:

מנשמת. מנשיבת הרוח היוצא מאפך והכל הוא דרך משל:

יז[edit]

ישלח. עזרתו שלח ממרום ולקחני מיד האויב:

ממים רבים. רודפי הרבים השוטפים כמים:

יח[edit]

כי אמצו. כאשר חזקו ממני בהמלחמה אז הצילני מידם:

יט[edit]

יקדמוני. שונאי היו מקדימין לבוא עלי בעת קרה לי מקרה רע בחשבם כאשר החילותי לנפול לא אקום עוד אבל ה'‎ סמך אותי אף כי נפלתי הנה קמתי:

כ[edit]

למרחב. למקום רחב להנצל מידם:

יחלצני. הוציאני מן המצר:

כא[edit]

כצדקי. כפי צדקי כי לא הרעותי את אחד מהם:

כבור ידי. כפל הדבר במ"‎ש:

כב[edit]

מאלהי. ממצות אלהי:

כד[edit]

עמו. עם ה'‎:

ואשתמר. שמרתי את עצמי מן הדבר הנחשב לי עון:

כה[edit]

וישב. ולזה השיב ה'‎ לי כצדקי:

לנגד עיניו. ולא נגד בני אדם ולהתיהר:

כו[edit]

עם חסיד. כי כן דרכך להתנהג בחסד עם החסיד:

כז[edit]

עם נבר. עם איש ברור ונקי תתנהג בברירות כי תשלם לאיש כמעשהו:

כח[edit]

עם עני. עם מוכנע:

ועינים רמות. המתגאים ביותר:

כט[edit]

תאיר נרי. רצה לומר תשלח לי עזרה:

יגיה חשכי. יושיעני מן הצרה:

ל[edit]

כי בך וגו'‎. בבטחונך ארוץ למחנה האויב ולא אירא ובעזר אלוה אדלג על החומה לכבוש העיר:

לא[edit]

תמים דרכו. לגמול לאדם כמפעלו:

צרופה. ככסף צרוף שאין בו סיג כן אמרות ה'‎ והבטחתו אין בה דבר בטל:

מגן. מחסה כמגן:

לב[edit]

כי מי אלוה. אשר בידו הכח למחות בידו:

לג[edit]

תמים דרכי. דרכי היה תמים ושלם ולא נפקד איש מאנשי במלחמה:

לד[edit]

משוה. שם רגלי קלות לרוץ מהר אחר האויב כאילה זו הקלה במרוצתה:

ועל במותי. העמדתני על גבהי וגדולתי:

לה[edit]

למלחמה. לדעת תכסיסי המלחמה:

ונחתה. נתת בי כח לשבר קשת נחושה:

לו[edit]

וענותך תרבני. גודל הענוה שבך להשגיח בי עשה אותי כאלו הייתי עם רב לנצח את האויב עם כי אנשי היו מתי מספר:

לז[edit]

תרחיב. הרחבת פסיעותי לבל ימעדו רגלי להיות נוח לפול:

מא[edit]

נתתה לי עורף. כי ברחו מפני ופנו אלי עורף:

מב[edit]

ישועו. אל עזר בני אדם:

על ה'‎. כמו אל ה'‎:

מג[edit]

כעפר. שיהיו דק כעפר הפורח ברוח:

אריקם. אעשה אותם ריק מכל כטיט המושלך בחוצות שנשחק ונדוק ברגלי אדם והרוח מפזרם ונשאר המקום רק ממנו:

מד[edit]

מריבי עם. ממלחמות עמים:

תשימני לראש גוים. ויהיו מוכנעים לי ולא יוסיפו עוד להלחם עמדי:

לא ידעתי. כי הם מארץ רחוקה:

מה[edit]

לשמע אזן. על כי ישמעו שיצא לי שם גבורה יהיו נשמעין לעבודתי:

יכחשו לי. ידברו אלי דברי כחש לומר שאוהבים המה לי כי יהיה פחדי עליהם:

מו[edit]

יבולו. רצה לומר יהיו מיוסרים במכאוב:

ויחרגו. יהיו פסחים ממה שיהיו סגורים ברגליהם במסגרי כבלי ברזל:

מז[edit]

חי ה'‎. הלא ה'‎ חי לעולם וכזאת יעשה כל הימים ויהיה ברוך לעולם בעבור זה:

מח[edit]

הנותן. הנוקם נקמתי מיד האויב:

וידבר. שמני למנהיג להם:

מט[edit]

מן קמי. תרומם אותי יותר מן הקמים עלי:

נ[edit]

על כן. בעבור התשועה הגדולה הזאת:

נא[edit]

מגדל. ובזה אודך בגוים כי אספר לומר דעו שה'‎ מגדיל ישועות רצה לומר עושה ישועות גדולות למלכו ולא בתשלום גמול כי אם בחסד:

ולזרעו. וכן יעשה לזרעו עד עולם:

Information.svg

אוצר הספרים היהודי השיתופי מקפיד מאד על שמירת זכויות יוצרים: הגרסה הראשונה של עמוד זה לא הוקלדה בידי מתנדבי האוצר, אך פורסמה ברשת תחת "נחלת הכלל" (Public domain).

אם אתם בעלי הזכויות ולדעתכם המפרסם הפר את זכויותיכם והטעה אותנו באשר לרישיון, אנא פנו אלינו (כאן) ונסיר את הדף בהקדם.

< הקודם · הבא >
מעבר לתחילת הדף