מצודת ציון/שיר השירים/א

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search

הבא >
מעבר לתחתית הדף


תנ"ך
רש"י
רלב"ג


אלשיך
מנחת שי
מצודת דוד
מצודת ציון
צרור המור
תורה תמימה
פירוש המיוחס לרמב"ן
(מאחד מרבותיו)
עוטה אור
צפירת תפארה
משל ומליצהפרק זה עם מפרשים ואפשרויות רבות במהדורה הדיגיטלית של 'תנ"ך הכתר' (כולל צילום באיכות גבוהה של כתר ארם צובא בפרקים שבהם הוא זמין)לפרק זה במקראות גדולות שבאתר "על התורה"


דפים מקושרים

מצודת ציוןTriangleArrow-Left.png שיר השירים TriangleArrow-Left.png א

דף זה הועלה אוטומטית, ייתכנו שגיאות בתחביר קוד הדף. נא לא להסיר את התבנית לפני בדיקת תקינות ידנית
אם הכל בסדר - נא הסירו תבנית זו מן הדף

ב[edit]

דודיך. ענין אהבה וחיבה כמו נרוה דודים (משלי ז יח):

ג[edit]

לריח. בעבור ריח כמו פתח פיך לאילם (שם לא ח):

תורק. ענין הזלה ושפיכה וכן על הארץ יריקו (קהלת יא ג):

עלמות. נערות כמו והיה העלמה (בראשית כד מג):

ד[edit]

נרוצה. ענין מהירות ההליכה, ובא בלשון רבים ליחיד לתפארת וכן ונתנה לך גם את זאת (שם כט כז):

הביאני. עבר במקום עתיד וכמוהו רבים במקרא:

מישרים. מלשון ישר וראוי:

ה[edit]

ונאוה. מלשון נאה ויופי כמו נאוה כירושלים (לקמן ו ד):

כיריעת. ענין וילון:

ו[edit]

תראני. ענינו הסתכלות דרך בזיון וכן לראוה בך (יחוקאל כח וז):

שחרחורת. מלשון שחרות בהכפל העי"ן והלמ"ד ויורה על רוב השחרות וכן ירקרק או אדמדם (ויקרא יג מט):

ששזפתני. ענין ראיה והבטה כמו שזפתו עין (איוב כח ז):

נחרו. מלשון חרון אף וחמה:

נוטרה. ענין שמירה כמו הינטור לעולם (ירמיה ג ה):

ז[edit]

איכה. הוא כמו אנה וכן איכה הוא (מ"ב ו יב):

תרביץ. ענין השכיבה לנוח:

בצהרים. מלשון צוהר ואורה והוא חצי היום:

שלמה. אשר למה, השי"ן הוא במקום אשר:

כעטיה. ענין הפרחה ושטיפה כמו ותעט אל השלל (ש"א טו יט):

ח[edit]

בעקבי. רוצה לומר במדרך עקבות רגל וכן ועקבותיך לא נודעו (תהלים עז כא):

ורעי. מלשון מרעה:

גדיותיך. מלשון גדי עזים:

על. ממעל:

משכנות. מלשון משכן:

ט[edit]

לסוסתי. נקבת הסוס תקרא סוסיה, כאשר תקרא נקבת החמור חמורה, והיו"ד נוספת, ובעבור תוספת הי' נהפכה הה"א לתי"ו להסמיכה אל היו"ד וכן מלאתי משפט (ישעיה א כא), שבעבור תוספת היו"ד נהפכה הה"א לתי"ו. ואמר בלשון נקבה, לפי שדרך המלך והשרים היה לקשור במרכבתם סוסיות נקבות, כי בסוסים זכרים יקשה על הרכב לעצרם ללכת לאט לבל ירוצו:

פרעה. כל מלכי מצרים קרואים בשם פרעה:

דמיתיך. מלשון דמיון ומשל:

רעיתי. חברתי:

י[edit]

נאוו. מלשון נאה ויופי:

לחייך. הם הלסתות אצל העינים וכן בשבט יכו על הלחי (מיכה ד יד):

בתורים. הם הפנינים המסודרים בתואר נאה והכונה יפה וקרוב לו כתור האדם המעלה (דהי"א וז יז), ורוצה לומר כתואר ותכונת האדם המעלה:

בחרוזים. הם אבנים טובות ומרגליות נקובות מחוברות בחוט, ובדברי רז"ל מחרוזות של דגים (ב"מ כא:):

יא[edit]

נעשה. פעמים דרך היחיד לדבר בלשון רבים לתפארת:

יב[edit]

עד. בעוד וכן עד היותי על אדמתי (יונה ד ב):

במסבו. דרכו היה להסב ולהשען על המטות בשעת האכילה:

נרדי. מין בושם:

יג[edit]

צרור. ענין קשור כמו צרור כספו (בראשית מב לה):

המור. מין בושם:

דודי. אהובי:

שדי. הם דדי האשה:

ילין. ענין התמדה כמו צדק ילין בה (ישעיה א כא):

יד[edit]

אשכול. כן יקרא הענף והגרגרים תלוים בו וכן אשכול ענבים (במדבר יג כג):

הכופר. מין בושם:

בכרמי. הוא מושאל לפרדסים בעלי אילנות וכן כרם זית (שופטים טו ה):

עין גדי. שם מקום בארץ ישראל:

טו[edit]

הנך. הנה את כמו הנך הרה (בראשית טז יא):

טז[edit]

נעים. אהוב וחביב כמו נטעי נעמנים (ישעיה יז י):

ערשנו. כן יקרא המטה כמו ערש יצועי (תהלים קלב ג):

רעננה. ענין לחות ורטיבות כמו דשנים ורעננים (שם לב):

יז[edit]

קורות. כן יקרא העץ העב וכן ונקחה משם איש קורה אחת (מ"ב ו ב):

רהיטנו. הם הבנינים שבעליית הבתים אשר בהם ילכו וירוצו מחדר לחדר וכן מלך אסור ברהטים (לקמן ז ו), כי התרגום של וירץ הוא ורהט ובלשון הזה יקרא גם שקתות המים. כמו שנאמר ותמלאנה את הרהטים (שמות ב טז), וזה על שם מרוצת המים שבהן:

ברותים. כמו ברושים בשי"ן והוא שם אילן סרק חשוב:


אוצר הספרים היהודי השיתופי מקפיד מאד על שמירת זכויות יוצרים: הגרסה הראשונה של עמוד זה לא הוקלדה בידי מתנדבי האוצר, אך פורסמה ברשת תחת "נחלת הכלל" (Public domain).

אם אתם בעלי הזכויות ולדעתכם המפרסם הפר את זכויותיכם והטעה אותנו באשר לרישיון, אנא פנו אלינו (כאן) ונסיר את הדף בהקדם.

· הבא >
מעבר לתחילת הדף