מצודת דוד/מלכים א/יז

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search

< הקודם · הבא >
מעבר לתחתית הדף


תנ"ך
רש"י


מנחת שי
מצודת דוד
מצודת ציוןפרק זה עם מפרשים ואפשרויות רבות במהדורה הדיגיטלית של 'תנ"ך הכתר' (כולל צילום באיכות גבוהה של כתר ארם צובא בפרקים שבהם הוא זמין)לפרק זה במקראות גדולות שבאתר "על התורה"לפרק זה באתר "תא שמע"


דפים מקושרים

מצודת דודTriangleArrow-Left.png מלכים א TriangleArrow-Left.png יז

דף זה הועלה אוטומטית, ייתכנו שגיאות בתחביר קוד הדף. נא לא להסיר את התבנית לפני בדיקת תקינות ידנית
אם הכל בסדר - נא הסירו תבנית זו מן הדף

א[edit]

ויאמר אליהו וכו'. אמרו רבותינו ז"ל (ירושלמי סנהדרין י ב): כאשר מתו בני חיאל בית האלי, הלכו אחאב ואליהו לנחמו, ואמר אליהו לחיאל שמתו בניו בדבר קללת יהושע, והשיב אחאב ומדוע לא יקוים קללת משה רבו, שאמר (דברים יא טז):

ועבדתם אלהים אחרים וכו' ועצר את השמים. והלא כולם עובדי כוכבים, ואין הגשמים נעצרים מיד קפץ אליהו ונשבע שיעצר טל ומטר:

חי ה'. הוא ענין שבועה, לומר כשם שה' חי וכו':

אשר עמדתי לפניו. אשר אני רגיל לעמוד לפניו בתפלה:

כי אם לפי דברי. כי אם לשעור הזמן שאדבר [ בתחלה ] (בתפלה) שיהיה:

ג[edit]

לך מזה. שלא יהרגך אחאב:

קדמה. למזרח:

בנחל כרית. אצל הנחל העומד למזרח הירדן:

ד[edit]

והיה מהנחל. רצה לומר: והיה לרוות צמאונך, כי מהנחל תשתה:

ואת העורבים וכו'. בכדי להעיר רוחו לבל יתאכזר על ישראל, בראותו כי העורבים האכזרים יחמלו עליו לכלכלו, ואיך לא יחמול הוא על ישראל:

צויתי. רצה לומר: נתתי בלבם:

ו[edit]

ובשר. ועל כי ה' אמר לו לאכלו, ידע שבשר כשר הוא:

ט[edit]

צרפתה. שם עיר בארץ צידון:

הנה צויתי. רצה לומר: זמנתי שם אשה אלמנה לכלכלך:

י[edit]

קחי נא לי. קחי מביתך והביאי לי:

יב[edit]

מלא כף קמח. יש לי בכד, קמח שעור מלא הכף:

שנים עצים. לאפות בו:

ומתנו. ואחרי זה נמות ברעב, כי אין לי עוד מאומה:

יג[edit]

אל תיראי. כי לא תמותו ברעב:

עשי כדברך. ללוש הקמח ולעשות עוגות:

משם. מהקמח ההוא:

והוצאת לי. להאכילני מקודם ואחרי זה תעשי לך ולבנך:

יד[edit]

לא תכלה. מלשפוך הקמח:

עד יום וכו'. כי אז אין צורך אל הנס:

טז[edit]

לא חסר. השמן שבצפחת:

יז[edit]

עד אשר וכו'. רוצה לומר: כל כך חזקה עליו החולי, עד שמת מחולי זה:

יח[edit]

מה לי ולך. רוצה לומר: מה האיבה והשנאה אשר בינינו, מה עשית לי, ומה עשיתי לך, ומדוע באת אלי להזכיר את עוני, כי עד לא באת הנה, הייתי נחשבת לצדקת מול אנשי מקומי אבל למולך אני רשעה, ונזכרה עוני, ועל ידי זה מת בני, וחשבה כאשר תתרעם על הנביא, יעתיר לה' בעבור בנה:

כ[edit]

הגם על האלמנה. רצה לומר: לא די שהרעות לי ללכת נע ונד משוטט בארץ, על שהעצרתי את המטר, ובי גם על האלמנה יחרה לך על אשר הכניסה אותי בביתה, והרעות לה להמית את בנה בעבור זה, וכי כל כך גדלה אשמתי, עד שלא אמצא מי יכניס אותי:

כא[edit]

ויתמודד. רוצה לומר: שם פיו על פיו, ועיניו על עיניו וכו', כמה שעשה אלישע בבן השונמית, וכאילו מדד עצמו למדת הילד, ולהשפיע החיות מאיבריו אל אברי הילד:

על קרבו. אל קרבו:

כד[edit]

עתה זה ידעתי. אף כי מאז קראתו איש האלהים, מכל מקום היתה מסופקת בלבה, כי חשבה אולי מפי נביא שמע מה שאמר לה, כד הקמח לא תכלה וכו':

ודבר ה' בפיך אמת. רוצה לומר: אמת הדבר שגם בראשונה היה דבר ה' בפיך, אשר דבר בך ולא שמעת מפי נביא זולתך, כאשר חשבתי מאז:

Information.svg

אוצר הספרים היהודי השיתופי מקפיד מאד על שמירת זכויות יוצרים: הגרסה הראשונה של עמוד זה לא הוקלדה בידי מתנדבי האוצר, אך פורסמה ברשת תחת "נחלת הכלל" (Public domain).

אם אתם בעלי הזכויות ולדעתכם המפרסם הפר את זכויותיכם והטעה אותנו באשר לרישיון, אנא פנו אלינו (כאן) ונסיר את הדף בהקדם.

< הקודם · הבא >
מעבר לתחילת הדף