מצודת ציון/עובדיה/א

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search

הבא >
מעבר לתחתית הדף


תנ"ך
רש"י


מנחת שי
מצודת דוד
מצודת ציון


מראי מקומות
מפתח


פרק זה עם מפרשים ואפשרויות רבות במהדורה הדיגיטלית של 'תנ"ך הכתר' (כולל צילום באיכות גבוהה של כתר ארם צובא בפרקים שבהם הוא זמין)לפרק זה במקראות גדולות שבאתר "על התורה"לפרק זה באתר "תא שמע"


דפים מקושרים


הפטרת וישלח
פסוקים א-כא

מצודת ציוןTriangleArrow-Left.png עובדיה TriangleArrow-Left.png א

דף זה הועלה אוטומטית, ייתכנו שגיאות בתחביר קוד הדף. נא לא להסיר את התבנית לפני בדיקת תקינות ידנית
אם הכל בסדר - נא הסירו תבנית זו מן הדף

א[edit]

וציר. ענין שליח כמו וציר אמונים (משלי יג):

ב[edit]

בזוי. מבוזה:

ג[edit]

השיאך. ענין הסתה כמו הנחש השיאני (בראשית ג):

שוכני. היו"ד יתירה:

בחגוי. ענין בקוע וחריץ כמו יונתי בחגוי הסלע (ש"ה ב):

ד[edit]

קנך. מל' קן והוא מדור העופות:

ה[edit]

שודדי. ענין גזל ועושק:

נדמיתה. ענין כריתה ואבדון כמו ער מואב נדמה (ישעיהו ט"ו:א'):

דים. די הספוק כמו והמלאכה היתה דים (שמות ל"ו:ז'):

בוצרים. כן יקראו תולשי ענבי כרם כמו כי תבצור כרמך (דברי' כד):

עוללות. הם הענבים הקטנים הגרועים כמו לא תעולל (, שם):

ו[edit]

נחפשו. מלשון חפוש וחקירה כמו משם אחפש (עמוס ט):

נבעו. ענין דרישה וחפוש ודומה לו אם תבעיון בעיו (ישעיה כא) שהוא ענין דרישת שאלה וכמו שמלת בקשה הונח לדריש' שאלה ולחפוש כן מלת בעה הונח לשניהם:

מצפוניו. מל' צפון ונסתר:

ז[edit]

שלחוך. ענין לויה כמו ואברה' הולך עמם לשלחם (בראשי' יח):

השיאך. ענין הסתה:

יכלו. מל' יכולת ונצחון:

לחמך. ר"ל אוכלי לחמך:

מזור. ענין מכה ותקרא כן ע"ש שזורים עליה אבק מסממנים המרפאים וכן ולא יגהה מכם מזור (הושע ה):

תחתיך. במקומך:

ט[edit]

וחתו. ענין שבירה כמו והחתתי את עילם (ירמיהו מ"ט:ל"ז):

תימן. הוא אדום היושב בהר שעיר בדרומה של א"י:

מקטל. ענין הרג כמו הן יקטלני (איוב יג):

י[edit]

מחמס. ענין עושק:

יא[edit]

מנגד. ממרחק:

שבות. מל' שבי:

זרים. מלשון זר ונכרי:

חילו. ענין עושר כמו ועזבו לאחרים חילם (תהילים מ"ט:י"א):

ידו. ענין השלכה והפלה כמו ידו אליה (ירמיה נ):

יב[edit]

נכרו. מל' נכר וזר:

יג[edit]

אידם. ענין צער ומקרה רע כמו הלא איד לעול (איוב ל"א:ג'):

בחילו. בעשרו:

יד[edit]

תעמוד. ענינו התחזקות על הדבר וההשתדלות עליו ודומה לו אך יונתן וגו' עמדו על זאת (עזרא י':ט"ו):

הפרק. ענין שביר' כמו ופרסיהן יפרק (זכריה י"א:ט"ז) פליטיו. ענין שארית כמו פליט ושריד (איכה ב):

תסגר. ר"ל מסגר המאסר שרידיו. ענין שארית:

טו[edit]

קרוב. ר"ל נכון ומזומן לפניו וכן כי קרוב יום אידם (דברים ל"ב:ל"ה):

טז[edit]

ולעו. ענין השחתה ובלבול וכן על כן דברי לעו (איוב ו':ג'):

יז[edit]

מורשיהם. מל' ירושה:

יח[edit]

להבה. שלהבת:

לקש. הוא תבן הדק:

ודלקו. ענין שרפה והבערה:

יט[edit]

והשפלה. העמק:

כ[edit]

החל. כמו החיל ונפלה היו"ד:

Information.svg

אוצר הספרים היהודי השיתופי מקפיד מאד על שמירת זכויות יוצרים: הגרסה הראשונה של עמוד זה לא הוקלדה בידי מתנדבי האוצר, אך פורסמה ברשת תחת "נחלת הכלל" (Public domain).

אם אתם בעלי הזכויות ולדעתכם המפרסם הפר את זכויותיכם והטעה אותנו באשר לרישיון, אנא פנו אלינו (כאן) ונסיר את הדף בהקדם.

·
מעבר לתחילת הדף