מצודת ציון/ירמיה/מו

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search

< הקודם · הבא >
מעבר לתחתית הדף


תנ"ך
רש"י


מנחת שי
מצודת דוד
מצודת ציוןפרק זה עם מפרשים ואפשרויות רבות במהדורה הדיגיטלית של 'תנ"ך הכתר' (כולל צילום באיכות גבוהה של כתר ארם צובא בפרקים שבהם הוא זמין)לפרק זה במקראות גדולות שבאתר "על התורה"


דפים מקושרים


הפטרת בא
למנהג אשכנז וספרד פסוקים יג-כח

מצודת ציוןTriangleArrow-Left.png ירמיה TriangleArrow-Left.png מו

דף זה הועלה אוטומטית, ייתכנו שגיאות בתחביר קוד הדף. נא לא להסיר את התבנית לפני בדיקת תקינות ידנית
אם הכל בסדר - נא הסירו תבנית זו מן הדף

ב[edit]

נכו. תירגם יונתן חגירא וכן בן נכה רגלים (שמואל ב ד):

בכרכמיש. שם מקום:

ג[edit]

ערכו. ענין סדור:

מגן. הוא מכלי המלחמה עשוי להגן בעליו ממכת חרב וחנית:

וצנה. הוא כעין מגן אבל בתכונה אחרת:

ד[edit]

אסרו. ענין קשירה:

הפרשים. הם רוכבי הסוסים הרגילים בזה:

בכובעים. כעין כובע עשוי מנחושת להגן על הראש וכן וכובע נחושת על ראשו (ש"א וז):

מרקו. ענין לטוש וזכוך כמו ומורק ושוטף במים (ויקרא ו':כ"א):

הרמחים. כעין חנית:

הסריונית. הוא כעין מלבוש עשוי מברזל להגן ממכת חרב וחנית כמו ושריון קשקשים (ש"א יז):

ה[edit]

חתים. ענין אימה ופחד כמו ואל תחת (יהושע א):

נסוגים אחור. ענין החזרה לאחור כמו ונסוג מאחר אלהינו (ישעיהו נ"ט:י"ג):

יכתו. מלשון כתיתה ושבירה:

ומנוס נסו. ענין בריחה:

הפנו. מלשון הפנה:

מגור. ענין פחד כמו ויגר מואב (במדבר כב):

ו[edit]

על יד. אצל מקום וכן כל יד נחל יבוק (דברים ב':ל"ז):

ז[edit]

יתגעשו. ענין תנועה חזקה כמו ותגעש הארץ (תהלים יח):

ט[edit]

והתהוללו. מלשון הוללות ושגעון כי ברוב המרוצה נראים כמשתגעים וכן בחוצות יתהוללו הרכב (נחום ב':ה'):

כוש ופוט. ולודים שמות אומות:

דורכי. שדרך לדרוך ברגל על הקשת למתחה היטב:

י[edit]

ושבעה. ענין שביעת הרעב:

ורותה. ענין שביעת הצמאון כמו כגן רוה (ישעיה נח):

יא[edit]

צרי. הוא שרף הנוטף מעצי הקטף וכן ודבש ושמן וצרי (יחזקאל כ"ז:י"ז):

תעלה. ענין רפואה כמו רפואות תעלה אין לך (לעיל ל) וכפל המלה בשמות נרדפים:

יב[edit]

קלונך. מלשון קלון ובזיון:

וצוחתך. מלשון צוחה וזעקה:

יד[edit]

במגדול. בנוף ובתחפנחס שמות מקומות בארץ מצרים:

טו[edit]

נסחף. ענין שטיפה וגריפה כמו מטר סוחף (משלי כח):

אביריך. ענין חוזק וגבורה כמו דהרות אביריו (שופטים ה):

הדפו. ענין כתישה ודחיה כמו אל ידפנו (איוב לב):

טז[edit]

נפל. ענין נטיה והתחברות כמו אל הכשדים אתה נופל (לעיל לז):

היונה. מלשון אונאה וענינו עושק הגוף והממון וכן העיר היונה (צפניה ג):

יז[edit]

שאון. ענין המייה:

המועד. ענין זמן קבוע כמו למועד שמור לך (ש"א ח):

יח[edit]

כתבור. וככרמל שמות הרים נודעים ומפורסמים:

יט[edit]

לשמה. לשממה:

ונצתה. מלשון ציה ושממה:

כ[edit]

יפה פיה. פתרונו כמלה אחת ור"ל יפה ביותר ולזה נכפל העי"ן והלמ"ד הפעל וכמו ירקרק אדמדם:

קרץ. ענין חתוך וכריתה כמו מחומר קרצתי (איוב לג):

כא[edit]

שכיריה. ענינו גדולים ונכבדים וכן בתער השכירה (ישעיה ז):

מרבק. הוא הרפת מקום יפטמו שם העגלים וכן ועגלים מתוך מרבק (עמוס ו':ד'):

הפנו. מלשון פניה והליכה:

אידם. ענין שבר ומקרה רע כמו הלא איד לעול (איוב ל"א:ג'):

פקודתם. על המיתה יאמר שהוא פקודת וזכרון השגחת כל חי כמו ופקודת כל האדם (במדבר ט"ז:כ"ט):

כב[edit]

ובקרדומות. הוא הגרזן החותך עצים כמו ויקח אבימלך את הקרדומות (שופטים ט':מ"ח):

כחוטבי. כן נקראים כורתי העצים וכן מחוטב עציך (דברים כט):

כד[edit]

הובישה. מלשון בושה וכלימה:

כה[edit]

פוקד. ענין השגחת הבאת הרעה:

אמון. כמו המון והוא ענין עם רב, וכן ואת יתר האמון (לקמן נב):

מנא. נוא הוא אלכסנדריא כן ת"י:

כז[edit]

תחת. ענין פחד ושבר כמו ואל תחת מפניהם (לעיל א):

ושב. ענין השקט ומנוחה כמו בשובה ונחת (ישעיה ל):

ושאנן. ענין שלוה כמו שאנן מואב (לקמן מח) וכפל במ"ש לרוב השלוה וההשקט:

כח[edit]

למשפט. כמו במשפט ובאה הלמ"ד במקום בי"ת וכן ישבת לכסא (תהילים ט':ה') ור"ל במשפט הראוי לגלות אוזן למוסר וכן יסרני ה' אך במשפט (לעיל ו):


אוצר הספרים היהודי השיתופי מקפיד מאד על שמירת זכויות יוצרים: הגרסה הראשונה של עמוד זה לא הוקלדה בידי מתנדבי האוצר, אך פורסמה ברשת תחת "נחלת הכלל" (Public domain).

אם אתם בעלי הזכויות ולדעתכם המפרסם הפר את זכויותיכם והטעה אותנו באשר לרישיון, אנא פנו אלינו (כאן) ונסיר את הדף בהקדם.

< הקודם · הבא >
מעבר לתחילת הדף