מצודת ציון/שיר השירים/ד

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search

< הקודם · הבא >
מעבר לתחתית הדף


תנ"ך
רש"י
רלב"ג


אלשיך
מנחת שי
מצודת דוד
מצודת ציון
צרור המור
תורה תמימה
פירוש המיוחס לרמב"ן
(מאחד מרבותיו)
משל ומליצה


מראי מקומות


פרק זה עם מפרשים ואפשרויות רבות במהדורה הדיגיטלית של 'תנ"ך הכתר' (כולל צילום באיכות גבוהה של כתר ארם צובא בפרקים שבהם הוא זמין)לפרק זה במקראות גדולות שבאתר "על התורה"


דפים מקושרים

מצודת ציוןTriangleArrow-Left.png שיר השירים TriangleArrow-Left.png ד

דף זה הועלה אוטומטית, ייתכנו שגיאות בתחביר קוד הדף. נא לא להסיר את התבנית לפני בדיקת תקינות ידנית
אם הכל בסדר - נא הסירו תבנית זו מן הדף

א[edit]

הנך. הנה את:

יונים. כיונים:

מבעד. בפנים כי בעד ענינו דבר המפסיק כמו הארץ בריחיה בעדי (יונה ב ז), ומבעד הוא הדבר שהוא מפנים לאותו בעד המפסיק:

לצמתך. הוא המסוה המכסה את הפנים כמו גלי צמתך (ישעיה מז ב), והוא יריעה דקה מאד ומריאת הפנים נראה דרך בה:

שגלשו. ענין מריטת השער כי גבח הוא (ויקרא יג מא), תרגום אונקלוס גליש הוא:

ב[edit]

הקצובות. ענין חיתוך וכריתה כמו מדה אחת וקצב אחד (מ"א ו כה):

מתאימות. מלשון תאומים:

ושכלה. רוצה לומר חסרון ופגם ואמר בלשון שכלה מלשון הנופל בבעלי חיים הנשכל מחיה רעה:

ג[edit]

כחוט השני. פתיל צבוע אדום כמו ושני תולעת (במדבר יט ו):

ומדברך. דבורך:

נאוה. נאה ויפה:

כפלח. ענין בקוע כמו כפלח תחתית (איוב מא טז):

רקתך. הוא גובה הפנים שאצל העין מזה ומזה ויקרא כן על מיעוט ורקות הבשר אשר בהם וכן ותתקע את היתד ברקתו (שופטים ד כא):

ד[edit]

לתלפיות. ענין הוראה ולמוד כמו מלפנו מבהמות ארץ (איוב לה י), והתי"ו שבתפליות הוא. כמו תי"ו שבתרמית ובתבנית:

שלטי. הוא המגן וכן את שלטי הזהב (דה"א יח ז):

ה[edit]

שדיך. הם דדי האשה:

עפרים. כן יקראו ילדי הצביה והאילה:

ו[edit]

שיפוח. מלשון הפחה ונשיבה:

היום. השמש:

ונסו. מלשון ניסה ובריחה:

הצללים. מלשון אצל:

המור, הלבונה. שמות מיני בושם:

ח[edit]

מלבנון. שם יער:

כלה. תקרא כן על כי אז היא כלולה כל מיני יופי ופאר:

תשורי. ענין צעדה והלוך כמו באשורו אחזה רגלי (איוב כג יא):

אמנה, שניר וחרמון. שמות הרים:

ממעונות. ענין מדור כמו ה' מעון אתה היית (תהלים צ א):

ט[edit]

לבבתני. מלשון לב:

ענק. כן יקרא עדי הצואר כמו וענקים לגרגרותיך (משלי א ט):

י[edit]

מה יפו. מלת מה יורה על הפלגת הדבר כמו מה רב טובך (תהלים לא כ):

דודיך. אהבתך וחבתך:

יא[edit]

נופת. ענין הזלה והתכה כמו ונופת צופים (שם יט יא), ותחסר מלת צופים והוא מובן מעצמו שרוצה לומר כהזלת חלות הדבש:

תטפנה. תרד טיפין:

שלמותיך. בגדיך:

יב[edit]

נעול. סגור וכן ונעל הדלת (ש"ב יג יח):

גל. מעין כמו גולות מים (יהושע טו יט):

חתום. ענין סגירה כמו כי חתום הוא (ישעיה כט יא):

יג[edit]

שלחיך. כן יקראו הסעיפים המתפשטים ויוצאים כמו שלחותיה נטשו (שם טז ח):

פרדס. כן יקרא גן מעצי מאכל, וכן גנות ופרדסים (קהלת ב ה):

מגדים. כן יקרא דבר משובח ומעולה כמו ומגדנות נתן לאחיה (בראשית כד נג):

כפרים נרדים. מיני בושם:

יד[edit]

נרד וכרכם וגו'. כולם שמות מיני בושם הם:

ראשי. ענין מיטב ומובחר כמו וראשית שמנים (עמוס ו ו):

טו[edit]

חיים. נובעים כמו על מים חיים (ויקרא יד ה):

ונוזלים. מלשון הזלה ונטיפה:

טז[edit]

עורי. מלשון התעוררות:

הפיחי. מלשון הפחה ונשיבה:


אוצר הספרים היהודי השיתופי מקפיד מאד על שמירת זכויות יוצרים: הגרסה הראשונה של עמוד זה לא הוקלדה בידי מתנדבי האוצר, אך פורסמה ברשת תחת "נחלת הכלל" (Public domain).

אם אתם בעלי הזכויות ולדעתכם המפרסם הפר את זכויותיכם והטעה אותנו באשר לרישיון, אנא פנו אלינו (כאן) ונסיר את הדף בהקדם.

< הקודם · הבא >
מעבר לתחילת הדף