מצודת דוד/דברי הימים ב/כד

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search

מצודת דוד TriangleArrow-Left.png דברי הימים ב TriangleArrow-Left.png כד

< הקודם · הבא >
מעבר לתחתית הדף


תנ"ךרש"י


מנחת שי
מצודת דוד
מצודת ציון


מראי מקומות


פרק זה עם מפרשים ואפשרויות רבות במהדורה הדיגיטלית של 'תנ"ך הכתר' (כולל צילום באיכות גבוהה של כתר ארם צובא בפרקים שבהם הוא זמין)לפרק זה במקראות גדולות שבאתר "על התורה"


דפים מקושרים

דף זה הועלה אוטומטית, ייתכנו שגיאות בתחביר קוד הדף. נא לא להסיר את התבנית לפני בדיקת תקינות ידנית
אם הכל בסדר - נא הסירו תבנית זו מן הדף

ד[edit]

לחדש. לתקנו ולבנות מה מחדש:

ה[edit]

מדי שנה בשנה. להוצאות התקון הצריך בכל שנה ושנה:

תמהרו לדבר. לכו מהרה וקבצו הכסף:

ו[edit]

מדוע לא דרשת. כאומר היה לך לדרוש עליהם אם ממהרים הם להביא מיהודה וכו':

את משאת משה. במ"ב מפורש שלשה כספים והם מחצית השקל המוטל על כל איש מישראל ומי שהעריך עצמו או זולתו ומי שהקדיש מה לבדק הבית וכולם קרואים משאת משה ר"ל התשורה שצוה משה להביא:

והקהל לישראל. ר"ל ומה שהיה מדרך הקהל מישראל להביא מאז לאוהל העדות:

ז[edit]

בניה. שהיו לה מאיש אחר הם פרצו את בית האלהים אם כן מהצורך לתקן וגם כסף הקדשים שהיה בבית ה' עשו לבעלים ואפס א"כ הכסף ולכן מהצורך לקבץ כסף מאת הקהל על צורך התקון:

ח[edit]

חוצה. בהעבר שכלפי החוץ:

ט[edit]

ויתנו קול. ר"ל הכריזו ברבים:

על ישראל. מה שצוה על ישראל בהיותם במדבר והם הכספים האמורים למעלה:

י[edit]

וישמחו. ר"ל הביאו הכסף בשמחה:

עד לכלה. ר"ל הביאו יום יום עד שכלו כולם להביא איש לא נעדר:

יא[edit]

ויהי בעת יביא וכו'. בעת שהביאו את הארון אל תוך הבית בפקודת המלך אשר ביד הלוים וכאשר ראו את הכסף רב בו כי משקלו כבד אז בא סופר המלך וכו':

ויערו. שפכו הכסף מן הארון:

ליום ביום. כי מצות המלך היה להביאו בכל לילה מן החוץ אל תוך הבית וכאשר ראו שרב הכסף אז שפכו הכסף ממנו:

יב[edit]

אל עושה מלאכת וכו'. הם האומנים הגדולים הממונים בבית ה' ומתחת ידם בונים האומנים הפועלים כפי אשר יורו אותם ובדרז"ל נקראים אדרכלין:

ויהי שוכרים. והם יהיו שוכרים חוצבי אבן וחרשי עץ:

לחרשי ברזל. גם יהיו שוכרים את חרשי הברזל ונחשת:

יג[edit]

ויעשו וכו'. עשו מה שעליהם לעשות:

ותעל וכו'. בידם על ידם עלתה חזוק למלאכת התקון:

על מתכנתו. על כנו ובסיסו ור"ל שתקנו את כל הצריך לתקן:

יד[edit]

וככלותם. לחזק את כל בית ה':

וכלי זהב. ושאר כלי זהב וכסף:

תמיד. הם התמידין שבכל יום בבוקר ובערב:

טז[edit]

בישראל. במה שהעמיד להם מלך מזרע דוד:

ועם האלהים. במה שקרב את ישראל לעבודת המקום:

וביתו. במה שהעמיד בה הממונים:

יז[edit]

וישתחוו למלך. ארז"ל שעשאוהו אלוה באמרם אליו הנה נאמר והזר הקרב יומת (במדבר י"ח:ז') ואתה היית בבה"מ ששה שנים ועודך חי ומהראוי לעבוד אותך עבודת אלהות:

אז שמע המלך. קבל דבריהם:

יח[edit]

ויעזבו וכו'. ונמשך מזה שעזבו את בית ה' ועבדו האשרים:

באשמתם זאת. בעבור אשמתם זאת:

יט[edit]

ויעידו בם. התרו בם ע"ש שדרך המתרה להתרות בעדים למען לא יכחש בדבר:

ולא האזינו. לא הטו אוזן לשמוע:

כ[edit]

מעל לעם. במקום גבוה מכל העם למען ישמעו כולם:

כא[edit]

במצות המלך. הוא צוה לרגמו באבן:

כב[edit]

החסד אשר עשה. אשר הצילו מן המיתה והמליכו על ישראל:

ירא ה'. שעל חנם הורגים אותי וידרוש מהם את דמי לקחת נקמתי:

כג[edit]

לתקופת השנה. ר"ל כאשר הקיפה החמה לבא אל הנקודה ההיא בעצמה שעמדה בעת שנהרג:

מעם. ר"ל מן העם כי עזבו את העם והשחיתו את השרים לבד להראותם שבא בעונש על אשר השתחוו למלך:

כד[edit]

כי במצער. ר"ל נראה הדבר שבא בעונש ובהשגחה כי בא ארם באנשים מעטים ובני יהודה היו חיל רב ועכ"ז נפלו בידם:

עשו שפטים. עשו בו דין משפט יסורין:

כה[edit]

ובלכתם. ובעת שהלכו הארמים ממנו ולא על שחמלו עליו רק כי עזבוהו חולה בחלים רבים כי עשו בו מה שמצאה ידם:

התקשרו. בעת ההיא התקשרו עליו עבדיו בעבור נקמת דמי בני יהוידע ועם שרק זכריהו נהרג אמר בני וכן ובני דן חושים (בראשית מ"ו:כ"ג):

כז[edit]

ובניו. זכרון ספור בניו:

ירב המשא עליו. ומה שרבה עליו המשא רוצה לומר מרבית הנבואות שנבאו עליו הנביאים:

ויסוד. ספור יסוד בית האלהים אשר חיזק ותיקן:

על מדרש. הספר של דברי הימים מהמלכים נקרא מדרש כי בו נדרש ספורי עניני המלכים והקורות:


אוצר הספרים היהודי השיתופי מקפיד מאד על שמירת זכויות יוצרים: הגרסה הראשונה של עמוד זה לא הוקלדה בידי מתנדבי האוצר, אך פורסמה ברשת תחת "נחלת הכלל" (Public domain).

אם אתם בעלי הזכויות ולדעתכם המפרסם הפר את זכויותיכם והטעה אותנו באשר לרישיון, אנא פנו אלינו (כאן) ונסיר את הדף בהקדם.

< הקודם · הבא >
מעבר לתחילת הדף