מצודת דוד/שמואל א/כו

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search

< הקודם · הבא >
מעבר לתחתית הדף


תנ"ך
רש"י


מנחת שי
מצודת דוד
מצודת ציוןפרק זה עם מפרשים ואפשרויות רבות במהדורה הדיגיטלית של 'תנ"ך הכתר' (כולל צילום באיכות גבוהה של כתר ארם צובא בפרקים שבהם הוא זמין)לפרק זה במקראות גדולות שבאתר "על התורה"לפרק זה באתר "תא שמע"


דפים מקושרים

מצודת דודTriangleArrow-Left.png שמואל א TriangleArrow-Left.png כו

דף זה הועלה אוטומטית, ייתכנו שגיאות בתחביר קוד הדף. נא לא להסיר את התבנית לפני בדיקת תקינות ידנית
אם הכל בסדר - נא הסירו תבנית זו מן הדף

א[edit]

ויבאו הזפים. באו עוד הפעם:

ב[edit]

אל מדבר זיף. ובמדבר ההוא, היתה גבעת החכילה:

ג[edit]

וירא. היה נראה לו שבא, ולא ידע עדיין בבירור:

ד[edit]

אל נכון. כמו בנכון, רצה לומר: ידע בבירור:

ה[edit]

ויבא. בתחילה הלך לרגל:

סביבתיו. סביבות שאול:

ו[edit]

ויען דוד. אחרי שובו אליהם:

ח[edit]

ובארץ. עד שתנעץ החנית גם בארץ:

פעם אחת. את זה אעשה בפעם אחת, ולא אצטרך להכותו מכה שניה:

ט[edit]

ונקה. ויהיה נקי מעונש, בתמיה:

י[edit]

חי ה'. חזר לישבע ואמר: חי ה' שלא יאריך עוד ימים רבים, כי או ה' יגפנו בלא יומו, או מהר יבוא יומו וימות במיתה טבעית, או ימות במלחמה:

יא[edit]

חלילה לי. עם שגם אני משיח ה' כמותו, מכל מקום חלילה גם לי מחמת מצות ה', משלוח ידי וכו':

יב[edit]

ויקח דוד. חזר דוד לקחתו בעצמו, כי לא האמין לאבישי פן יכה עמו נפש שאול:

ואין רואה וכו'. בעבור השינה לא היה מי רואה אותם, ואף לא ידעו בהרגשת השמע מקול ההולך והדבור, ולא היה מי מהם מקיץ מן השינה במשך הזמן ההוא, כי מה' נפלה עליהם תרדמה, ולא היה הדבר בדרך הטבע:

יג[edit]

העבר. מעבר המים שהיה שם:

על ראש ההר. להשמיע קולו למרחוק:

רב המקום. כי פחד לנפשו שלא יתפשוהו:

יד[edit]

הלא תענה אבנר. רצה לומר: עליך להשיב על דברי:

מי אתה. רצה לומר: איך מלאך לבך לקרא בקול על המלך, להקיצו משנתו:

טו[edit]

הלא איש אתה. רצה לומר הלא אתה גדול וחשוב, ומי כמוך בחשיבות, ולפי גודל המעלה תגדל האשמה:

כי בא. פן יבוא, וכאשר באמת בא אבישי ורצה להשחיתו:

טז[edit]

כי בני מות אתם. בעבור כבוד אבנר, חזר לדבר אל כולם ולפסוק עליהם המיתה:

ראה אי חנית. רצה לומר: ואם תאמר שמרתם, איה החנית' מי לקחו:

אשר מראשתיו. אשר היו מראשותיו:

יט[edit]

אם ה' וגו'. אם הדבר מה' ומצד העונש, אקריב מנחה לה', ויהי רצון שיקבל לריח ניחוח, וירף ממני:

ואם בני האדם. הם הסיתו אותך עלי, כי הבחירה חפשית באדם באין מעצור:

ארורים הם. בני האדם האלו:

מהסתפח. מלהיות מאוסף בארץ ישראל' היות עד הנה חשבתי, כאשר ראה המלך שנמסר בידי במערה ולא הרגתיו, יחדול עוד מדלוק אחרי' אבל עתה שעם כל זה רודף אחרי, בעל כרחי ארחיק נדוד מארץ ישראל:

לאמר. כאלו יאמרו אלי לך עבוד וכו', כי גורשים אותי מבין ישראל, ללכת בין פלשתים ויונתן תרגם: איזל דוד ביני עממיא פלחי טעותא:

כ[edit]

אל יפל דמי. רצה לומר: מה שאני תמיד בסכנה וכאלו דמי נשפך, הדם ההוא לא יפול ארצה מנגד פני ה', כנגדו תעמוד לבקש נקם:

כאשר ירדוף. רצה לומר: המלך מתמיד ומתענג לבקש פרעוש הקופץ ממקום למקום, כאשר מלך מהמלכים מתענג לרדוף בהרים אחר הקורא, והוא שם עוף אשר יתענגו המלכים לרדוף אחריו ולצודו, ורצה לומר: רודף הוא אחר הדיוט, כאלו אחר שר גדול וחשוב:

כא[edit]

שוב. חזור לביתי, כי לא אעשה לך עוד רעה, בעבור כי חשובה ויקרה נפשי בעיניך:

הנה הסכלתי. במה שאני רודפך עשיתי סכלות, על כי ראיתי שה' עמך, ואף הרביתי לשגות לרדפך על לא דבר:

כב[edit]

ויעבר. כי עם כל זה, לא האמין לשאול ולהשיב בעצמו:

כג[edit]

איש. לכל איש ישיב צדקתו, וכלל עצמו בתפלתו על הרבים:

כד[edit]

גדלה נפשך. יקרה נפשך:

כה[edit]

ברוך אתה. רצה לומר: רואה אנכי שאתה ברוך, וגם עשה תעשה מעשים נפלאים, וגם תצליח בהם:

Information.svg

אוצר הספרים היהודי השיתופי מקפיד מאד על שמירת זכויות יוצרים: הגרסה הראשונה של עמוד זה לא הוקלדה בידי מתנדבי האוצר, אך פורסמה ברשת תחת "נחלת הכלל" (Public domain).

אם אתם בעלי הזכויות ולדעתכם המפרסם הפר את זכויותיכם והטעה אותנו באשר לרישיון, אנא פנו אלינו (כאן) ונסיר את הדף בהקדם.

< הקודם · הבא >
מעבר לתחילת הדף