מצודת דוד/שמואל ב/ו

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search

< הקודם · הבא >
מעבר לתחתית הדף


תנ"ך
רש"י


מנחת שי
מצודת דוד
מצודת ציון
משאת המלךפרק זה עם מפרשים ואפשרויות רבות במהדורה הדיגיטלית של 'תנ"ך הכתר' (כולל צילום באיכות גבוהה של כתר ארם צובא בפרקים שבהם הוא זמין)לפרק זה במקראות גדולות שבאתר "על התורה"


דפים מקושרים


הפטרת שמיני
למנהג אשכנז ותימן פסוקים א-כג
(ממשיך בפ"ז)
למנהג ספרד פסוקים א-יט

מצודת דודTriangleArrow-Left.png שמואל ב TriangleArrow-Left.png ו

דף זה הועלה אוטומטית, ייתכנו שגיאות בתחביר קוד הדף. נא לא להסיר את התבנית לפני בדיקת תקינות ידנית
אם הכל בסדר - נא הסירו תבנית זו מן הדף

א[edit]

ויוסף עוד. לפי שהיו רבים נאספים אליו מעת המלכו, לזה אמר שהוסיף עוד לאסוף אליו את הנבחרים בישראל, להעלות הארון:

ב[edit]

מבעלי יהודה להעלות וגו'. מקרא קצר הוא, ורוצה לומר: שהלכו מבעלי יהודה אשר באו שמה להעלות משם וכו':

אשר נקרא שם. אשר נקרא עליו שם, וחזר ומפרש מהו השם, ואמר: שם ה' צבאות יושב הכרובים, הוא הנקרא עליו:

ג[edit]

וישאוהו. על ידי הבקר אשר משכו העגלה:

את העגלה. רוצה לומר: נהגו הבקר המושכים את העגלה:

ד[edit]

וישאוהו וגו' עם ארון. רוצה לומר: הבקר נשאו העגלה עם הארון אשר עליו:

לפני הארון. להנהיג את הבקר, אבל עוזא הלך מצד הארון, ולזה חזר וכתבו, לומר שאחיו לבד הלך לפני הארון ולא עוזא, ולזה הרגיש הוא אשר שמטו הבקר להארון, ואחיו לא הרגיש:

ה[edit]

לפני ה'. לפני ארון ה':

בכל עצי ברושים. בכלי שיר העשויים מעצי ברושים:

ו[edit]

וישלח עוזה. הושיט את ידו:

כי שמטו הבקר. נענעוהו ממקומו וחשב עוזה שיפול מן העגלה:

ז[edit]

ויחר. על מיעוט האמנתו בה', לחשוב שיפול ארונו לארץ:

על השל. על המעשה שעשה בשגגה, וכאלו שכח שארון ה' הוא:

עם ארון. סמוך להארון:

ח[edit]

ויחר לדוד. על עצמו חרה, כדרך המיצר ונבהל, וכן (שמואל א טו יא): ויחר לשמואל:

על אשר פרץ. בעבור דאגת הפרץ:

ט[edit]

את ה'. את ארון ה', כי חשב שאי אפשר להיות נזהר בקדושתו:

י[edit]

ויטהו. נטה אותו מדרך עיר דוד, אל בית עובד אדום:

יב[edit]

בעבור ארון האלהים. אשר יושב בביתו כי קודם לזה לא בא לכלל ברכה הזאת:

עיר דוד. לעיר דוד, והיא ציון:

ויזבח. אחר כל ששת הצעדים:

יד[edit]

אפוד בד. מלבוש עשוי כדמות האפוד של כהן גדול, והיתה מיוחדת להאנשים המתבודדים בעבודת ה', וכן בשמואל נאמר (שמואל א ב יח): ושמואל וגו' חגור אפוד בד, ודוד הלבישו בעת העלאת הארון:

טז[edit]

ותבז לו בלבה. בזתה אותו בלבה, כי חשבה שאין זה מדרך המלך, ואף לפני הארון:

יז[edit]

במקומו. במקום שהכין לו, והוא בתוך האהל וגו':

יט[edit]

לכל העם. הבאים עם הארון:

לאיש. רצה לומר: לכל אחד, בין איש ובין אשה:

כ[edit]

וישב דוד. לאחר שחלק לכל העם וגו', אחר הברכה שברכם בשם ה', שב לברך גם אנשי ביתו:

מה נכבד. מה מאד נעשית היום מכובד בעיני כל, ובדרך לעג אמרה כן, כאלו אמרה מאוד נעשית מבוזה בעיני כל:

אשר נגלה היום. על אשר בהכרכר היה נגלה מה מבשר הגוף, ואמהות עבדיו רואות, וכדרך הרקים שאינם חוששים לכסות בשר גופן לבל יראה:

כא[edit]

לפני ה'. רצה לומר: הלא כרכורי היה לפני ה' וגו', וכבוד המלכים כאין נגדו:

ושחקתי. ובעבור זה שחקתי לפניו:

כב[edit]

ונקלותי עוד מזאת. ואם הייתי עושה מעשה קלות עוד יותר ממה שעשיתי:

והייתי. ואם הייתי שפל בעיני להקל מאוד בכבודי, ואפילו לפני האמהות אשר אמרת:

עמם אכבדה. עם מעשים כאלה הייתי עוד מכובד ולא מבוזה, הואיל ועשויים לכבוד הארון:

כג[edit]

לא היה לה ילד. בעון שבזתה את דוד על שהקל בכבודו לפני ארון האלהים:


אוצר הספרים היהודי השיתופי מקפיד מאד על שמירת זכויות יוצרים: הגרסה הראשונה של עמוד זה לא הוקלדה בידי מתנדבי האוצר, אך פורסמה ברשת תחת "נחלת הכלל" (Public domain).

אם אתם בעלי הזכויות ולדעתכם המפרסם הפר את זכויותיכם והטעה אותנו באשר לרישיון, אנא פנו אלינו (כאן) ונסיר את הדף בהקדם.

< הקודם · הבא >
מעבר לתחילת הדף