מצודת דוד/מלכים ב/כב

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search

< הקודם · הבא >
מעבר לתחתית הדף


תנ"ך
רש"י


מנחת שי
מצודת דוד
מצודת ציוןפרק זה עם מפרשים ואפשרויות רבות במהדורה הדיגיטלית של 'תנ"ך הכתר' (כולל צילום באיכות גבוהה של כתר ארם צובא בפרקים שבהם הוא זמין)לפרק זה במקראות גדולות שבאתר "על התורה"


דפים מקושרים


הפטרת ב' דפסח (חו"ל)
למנהג תימן פסוקים א-ז
(ממשיך בפכ"ג פכ"א)

מצודת דודTriangleArrow-Left.png מלכים ב TriangleArrow-Left.png כב

דף זה הועלה אוטומטית, ייתכנו שגיאות בתחביר קוד הדף. נא לא להסיר את התבנית לפני בדיקת תקינות ידנית
אם הכל בסדר - נא הסירו תבנית זו מן הדף

ד[edit]

ויתם את הכסף. רצה לומר: יאסף כל הכסף בשלימות:

ה[edit]

עושי המלאכה. הם האומנים הגדולים הנקראים בדברי רבותינו ז"ל אדרכלין, והיו ממונים בבית ה', ומתחת ידם היו בונים האומנים הפועלים, כפי מה שיורו אותם:

ויתנו. והם יתנו את הכסף לאומנים הפועלים בשכרן:

ו[edit]

לחרשים. הם כורתי העצים בתמונה הנרצה:

ולבונים. הם הבונים העצים בקירות הבית:

ולגודרים. הם הבונים קירות האבנים:

ז[edit]

אך לא יחשב. לא עשו חשבון על הכסף וכו', כי ידוע היו שעושים באמונה, ולזה נבחרו אלו:

ח[edit]

ספר התורה מצאתי. יתכן שעל כי אחז שרף את התורה כמו שאמרו רבותינו ז"ל, לזה פחדו הכהנים פן ישלח ידו גם בספר התורה המונח מצד הארון, אשר כתב משה מפי ה', ולקחו הספר תורה ההיא והטמינו מפניו, ולאחר מותו חפשו אחריה ולא מצאוה, וכאשר היה הכהן גדול מחפש אחר הכסף המובא, ואחרי בדקי הבית מצאה, ואמרו רבותינו ז"ל שמצאה כשהיתה מגוללת בפרשת תוכחות והיה התחלת הדף יולך ה' אותך ואת מלכך, ועל כי מאז חפשו אחריה ולא מצאוה, אמר כמבשר, ספר התורה ההיא מצאתיה בבית ה':

ויתן וגו'. רצה לומר: הראה לו הנמצא כתוב בתחלת הדף, כי חשב את הדבר לאות ורמז להחריד את העם:

ויקראהו. כמתמיה ומשתומם:

ט[edit]

התיכו. לעשות מטבעות, להוציאם בהוצאה:

י[edit]

ספר נתן לי. רצה לומר: נתן לי ספר הנאבד, כשהיא מגוללת בדף הזה:

ויקראהו. בהדף ההוא:

יא[edit]

ויקרע וגו'. בעבור החרדה, כי גם הוא חשבה לאות וסימן:

יג[edit]

דרשו את ה'. שאלו לנביאים עלי ועל העם הנמצא פה ועל כל יהודה, בעבור דברי הספר הנמצא כתוב בה בתחילת הדף, אשר מהנראה שהוא לאות אשר גדולה חמת ה' וכו':

לעשות. אשר רוצה לעשות ככל הכתוב בתחילת הדף ההוא:

יד[edit]

אל חולדה. אמרו רבותינו ז"ל (מגילה יד ב): מפני שהנשים רחמניות הן הלכו אליה שהיא תתפלל בעדם ; או יתכן אשר שאר הנביאים לא היו אז בירושלים:

שומר הבגדים. של המלך:

במשנה. בין שתי החומות, שהיא משנה להעיר, וכן (צפניה א י): ויללה מן המשנה:

וידברו אליה. את דברי המלך:

טז[edit]

הנני מביא. רצה לומר: האות הזה לא במקרה בא כי אם מה', וכאילו אמר הנני מביא רעה וגו':

אשר קרא. אשר צוה לקרות לפניו:

יח[edit]

ואל מלך יהודה. רצה לומר: דבר הנוגע אל המלך עצמו:

הדברים אשר שמעת. רצה לומר: אף שהגזירה גזורה כאשר שמעת אל תהיה, כלול עמהם:

יט[edit]

בשמעך אשר דברתי. רצה לומר: בעת השכלת בדברי האות הזה, אשר הוא מה':

ולקללה. מי שיקלל את זולתו יתלה, הקללה בהם, לומר שיקולל כהם:

כ[edit]

אל קברותיך. ולא תקבר בארץ העובדי גלולים:

בשלום. עם כי מת במלחמה, מכל מקום תחשב לו לשלום, על כי לא ראה בהרעה הבאה על ישראל:

וישיבו. חלקיה וחבריו:


אוצר הספרים היהודי השיתופי מקפיד מאד על שמירת זכויות יוצרים: הגרסה הראשונה של עמוד זה לא הוקלדה בידי מתנדבי האוצר, אך פורסמה ברשת תחת "נחלת הכלל" (Public domain).

אם אתם בעלי הזכויות ולדעתכם המפרסם הפר את זכויותיכם והטעה אותנו באשר לרישיון, אנא פנו אלינו (כאן) ונסיר את הדף בהקדם.

< הקודם · הבא >
מעבר לתחילת הדף