מצודת ציון/חבקוק/ג

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search

מצודת ציון TriangleArrow-Left.png חבקוק TriangleArrow-Left.png ג

< הקודם · הבא >
מעבר לתחתית הדף


תנ"ךרש"י


מנחת שי
מצודת דוד
מצודת ציוןפרק זה עם מפרשים ואפשרויות רבות במהדורה הדיגיטלית של 'תנ"ך הכתר' (כולל צילום באיכות גבוהה של כתר ארם צובא בפרקים שבהם הוא זמין)לפרק זה במקראות גדולות שבאתר "על התורה"


דפים מקושרים


הפטרת שבועות (יום ב')
פסוקים א-יט
(למנהג ס' ות' מתחיל בפ"ב)

דף זה הועלה אוטומטית, ייתכנו שגיאות בתחביר קוד הדף. נא לא להסיר את התבנית לפני בדיקת תקינות ידנית
אם הכל בסדר - נא הסירו תבנית זו מן הדף

א[edit]

שגיונות. מלשון שגיאה וכן שגיון לדוד (תהלים ז):

ג[edit]

מתימן. הוא ארץ אדום שהוא בדרומה של א"י:

סלה. לעולם:

הודו. ענין הדר ופאר:

ותהלתו. ענין הארה וזוהר כמו בהלו נרו (איוב כ"ט):

ד[edit]

ונגה. ענין הארה וזריחה כמו מנוגה נגדו (תהלים יח):

קרנים. הושאל על הממשלה והתחזקות ע"ש שבע"ח בעלי הקרן יתחזקו בהם:

חביון. מל' חבוי וגנוז כמו חבי כמעט רגע (ישעיהו כ"ו:כ'):

עזו. ענין חוזק ועל הארון יאמר שהוא חזקו של ישראל:

ה[edit]

דבר. מגפה:

רשף. גחלי אש כמו רשפיה רשפי אש (ש"ה ח):

לרגליו. ר"ל עם ביאתו וכן ויברך ה' אותך לרגלי (בראשית ל':ל'):

ו[edit]

ויתר. ענין דלוג והעתק כמו ויתר ממקומו (איוב לז):

ויתפוצצו. ענין הפיזור עם השבר והריצוץ וכן ככלי יוצר תנפצם (תהילים ב':ט'):

עד. עניינו כמו עולם:

שחו. ענין השפלה כמו וישח אדם (ישעיה ב):

הליכות. ענין הנהגה:

ז[edit]

תחת. בעבור:

און. ענין שקר ודבר שאינו הגון:

ירגזון. ענין חרדה יריעות. ר"ל יריעות האוהל:

ח[edit]

עברתך. מל' עברה וזעם:

ט[edit]

עריה תעור. ענין גלוי כמו ואת ערום ועריה (יחזקאל ט"ז:ז'):

מטות. שבטי ישראל:

י[edit]

יחילו. מל' חיל וחלחלה:

זרם. ענין מרוצת המים כמו כזרם מים (ישעיה כח):

נתן. ר"ל השמיע:

תהום. עומק המים:

נשא. ענין הרמה:

יא[edit]

זבולה. ענין מדור כמו בית זבול (מ"א מ):

לנוגה. ענין הארה:

ברק. כן יקרא ברזל החנית כי אחר הלטוש יצהיר כברק וכן ברק חרבי (דברים לב):

יב[edit]

תצעד. ענין דריכת הרגל כמו ויהי כי צעדו (ש"ב ו):

תדוש. מל' דישה:

יג[edit]

מחצת. ענין הכאה ורציצה כמו מחץ ראש (תהלים קי):

ערות. ענין גלוי כמו עריה בושת (מיכה א):

יד[edit]

נקבת. מל' נקב וחור:

פרזיו. עיר שאינה מוקפת חומה נקראה פרוז כמו פרזות תשב ירושלים (זכריה ב':ח'):

יסערו. מל' רוח סערה:

להפיצני. מל' הפצה ופיזור:

עליצותם. ענין שמחה כמו עלץ לבי (ש"א ב):

עני. ר"ל מעונה:

טו[edit]

דרכת. ענין רמיסה והילוך:

חומר. ענין תל וצבור כמו חמרים חמרים (שמות ח):

טז[edit]

ותרגז. ענין חרדה:

צללו. ענין תנועת הרעש כמו תצלנה אזניו (ירמיה יט):

ותחתי. במקומי:

אנוח. מל' מנוחה:

יגודנו. מל' גדודי עם:

יז[edit]

יבול. ענין צמח פרי כמו יבול הארץ (שופטים ו):

כחש. ענין רזות כמו ובשרי כחש משמן (תהילים ק"ט:כ"ד):

מעשה זית. פרי הזית:

ושדמות. שדות תבואה כמו שדמות חשבון (ישעיה וז):

גזר. ענין כריתה כמו אמרתי נגזרתי (איכה ג):

ממכלה. הוא דיר הצאן כמו ממכלאות צאן (תהלים עח):

ברפתים. הוא בית הבקר ובדרז"ל מצאה ברפת (ב"ב לב):

יח[edit]

אעלוזה. ענין שמחה כמו ועלזו לפניו (תהלים סח):

יט[edit]

חילי. מל' חיל עם:

כאילות. שם חיה הממהרת לרוץ:

במותי. ענין גובה כמו במתי ארץ (עמוס ד):

ידריכני. מל' דרך והילוך:

למנצח. בעלי השיר יקראו מנצחים כי הדרך לנצח זה את זה בהרמת הקול ובהכרעת הנעימה:

בנגינותי. מל' נגון:


אוצר הספרים היהודי השיתופי מקפיד מאד על שמירת זכויות יוצרים: הגרסה הראשונה של עמוד זה לא הוקלדה בידי מתנדבי האוצר, אך פורסמה ברשת תחת "נחלת הכלל" (Public domain).

אם אתם בעלי הזכויות ולדעתכם המפרסם הפר את זכויותיכם והטעה אותנו באשר לרישיון, אנא פנו אלינו (כאן) ונסיר את הדף בהקדם.

< הקודם ·
מעבר לתחילת הדף