שו"ת הרא"ש

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search
שאלות ותשובות

להרב
רבנו אשר ז"ל

זה ספר תולדות אדם הגדול בענקים, ה"ה מרנא ורבנא רבן של כל בני הגולה, הרב רבינו אשר ב"ר יחיאל זצ"ל.
אשר קבץ וקבץ תורה והאיר עיני גלות ספרד בפסקיו הפוסקים דין אמת לאמיתו ובתשובותיו המופלאות אשר הראה בהן עשר כבוד מלכותו בתלמוד ובירושלמי במשנה בתוספתא במכילתא ובספרי וספרא:

תוכן עניינים[edit]

פתיחה


כלל א: אבגדהוזח.


כלל ב: אבגדהוזחטייאיביגידטוטזיזיחיט.


כלל ג: אבגדהוזחטייאיביגידטוטז.


כלל ד: אבגדהוזחטייאיביגידטוטזיזיחיטככאכב.


כלל ה: אבגדהוזחט.


כלל ו: אבגדהוזחטייאיביגידטוטזיזיחיטככאכבכגכדכהכוכזכחכטל.


כלל ז: אבגדהוזחטייא.


כלל ח: אבגדהוזחטייאיביגידטוטזיזיח.


כלל ט: אבג.


כלל י: אבג.


כלל יא: אבגדהוזחט.


כלל יב: אבגדהוז.


כלל יג: אבגדהוזחטייאיביגידטוטזיזיחיטככא.


כלל יד: אבגדה.


כלל טו: אבגדהוזחטי.


כלל טז: אב.


כלל יז: אבגדהוזחטייאיב.


כלל יח: אבגדהוזחטייאיביגידטוטזיז.


כלל יט: אבגדהוזחטייאיביגידטוטזיזיחיטככאכב.


כלל כ: אבגדהוזחטייאיביגידטוטזיזיחיטככאכבכגכדכהכוכזכחכטללאלב.


כלל כא: אבגדהוזחט.


כלל כב: אבגדהוזחטייאיביגידטו.


כלל כג: אבגדהוזחט.


כלל כד:אבגדהוזחטייאיביגידטו.


כלל כה: אבג.


כלל כו: אבגדה.


כלל כז: אבגדהוזחט.


כלל כח: אבגדה.


כלל כט: אבג.


כלל ל: אבגד.


כלל לא: אבגדהוזחטייא.


כלל לב: אבגדהוזחטייאיביגידטוטזיז.


כלל לג: אבגדה.


כלל לד: אבגד.


כלל לה: אבגדהוזחטייאיביגיד.


כלל לו: אבגדהוזח.


כלל לז: אב.


כלל לח: אבגדהוזח.


כלל לט: אבגדהוזח.


כלל מ: אבג.


כלל מא: אבגדהו.


כלל מב: אב.


כלל מג:אבגדהוזחטייאיביגידטו.


כלל מד: אבג.


כלל מה: אבגדהוזחטייאיביגידטוטזיזיחיטככאכבכגכדכהכוכזכחכט.


כלל מו: אבג.


כלל מז: א.


כלל מח: אבגדהוזחטייאיביגיד.


כלל מט: אבג.


כלל נ: אבגדהוזחטייא


כלל נא: אבגדהו.


כלל נב: אבגדהוזח.


כלל נג: אבגדהוזח.


כלל נד: אב.


כלל נה: אבגדהוזחטי.


כלל נו: אבגדהוזחט.


כלל נז: אבג.


כלל נח: אבגדהוז


כלל נט: א.


כלל ס: אבגדה.


כלל סא: אב.


כלל סב: אבגדה.


כלל סג: אבגדה.


כלל סד: אבגדה.


כלל סה: אבגד.


כלל סו: אבגדהוזחטייא.


כלל סז: אבגד.


כלל סח: א-בגדהוזחטייאיביגידטוטזיזיחיטככאכבכגכדכהכוכזכחכטללאלב.


כלל סט: אבגדהוזחטייאיב.


כלל ע: אבגדה.


כלל עא: אבגדהוזחט.


כלל עב: אבגדהוז.


כלל עג: אבגדהוזחטייאיביגיד.


כלל עד: אבגד.


כלל עה: אבגדהו.


כלל עו: אבגד.


כלל עז: אבגדהו.


כלל עח: אבגד.


כלל עט: אבגדהוזחטייאיביג.


כלל פ: אבגדהוזחט.


כלל פא: אב.


כלל פב: אבגדה.


כלל פג: אבגדהו.


כלל פד: אבגדהו.


כלל פה: אבגדהוזחטייאיביג.


כלל פו: אבגדהוזחטייאיביגיד.


כלל פז: אבגדהו.


כלל פח: אבגדהוזח.


כלל פט: אבגדהוזחטייאיביגיד.


כלל צ: אבגדהוזחטייא.


כלל צא: אבגדה.


כלל צב: אבגד.


כלל צג: אבג.


כלל צד: אבגדהוזח.


כלל צה: אב.


כלל צו: אבגדהו.


כלל צז: אבגד.


כלל צח: אבגדהוזחטי.


כלל צט: אבגדהוזח.


כלל ק: אבגדהוזח.


כלל קא: אבגדהוזחטי.


כלל קב: אבגדהוזחטייא.


כלל קג: אבג.


כלל קד: אבגדהו.


כלל קה: אבגדהוזחט.


כלל קו: אבגד.


כלל קז: אבגדהו.


כלל קח: אבגדהוזחטייאיביגידטוטזיזיחיטככאכבכגכדכהכוכזכחכטללאלב.

מהדורות דפוס[edit]

  • קושטא, ה'רע"ז, באתר "HebrewBooks"
  • ונציה, ה'שי"ב באתר "HebrewBooks" באתר "אוצר החכמה"
  • זאלקווא, ה'תקס"ז באתר "אוצר החכמה"
  • ונציה, ה'שס"ז באתר "HebrewBooks"
  • וילנא, ה'תרמ"ה באתר "אוצר החכמה"
  • ירושלים, ה'תשמ"א באתר "HebrewBooks"
  • מכון ירושלים, ה'תשנ"ד באתר "אוצר החכמה"