שו"ת הרא"ש/קו/ב

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search

שו"ת הרא"שTriangleArrow-Left.png קו TriangleArrow-Left.png ב

< הקודם · הבא >
מעבר לתחתית הדף


דפים מקושרים

דף זה הועלה אוטומטית, ייתכנו שגיאות בתחביר קוד הדף. נא לא להסיר את התבנית לפני בדיקת תקינות ידנית
אם הכל בסדר - נא הסירו תבנית זו מן הדף

שו"ת הרא"ש כלל קו - סימן ב

וששאלת שאירע שוב באותו מעשה של שמעון שבא לידו ממון של ראובן ונתגלגל הדבר עד שהוא בעצמו הראה החפצים בלא תביעת בעל דינו ובלא מעמד ב"ד הראה התיבות סגורות וקודם שנפתחו אמר ראו שפלוני שמת היה חייב לי כנגד מה שבאלו התיבות ואם תרצו שאשבע תחלה אשבע לו ואמרו אינך צריך לכך ונפתחו התיבות והראה החפצים ונכתבו והיו העומדים שם שלשה וקודם לכל זה כשהיה ביריד שלח למוקדמין שהוא מעכב החפצים שהגיעו לידו לפי שהיה המת חייב לו כנגדן ונסתפקת אם נתבטל בשביל טענות הללו דין עדים.

יראה מה שאני אומר הואיל והראה אותם קודם שאמר דבריו נתבטל המגו ועוד שמה ששלח למוקדמין בכתבו או מה שאמר לפני העומדים כשהראה אותם לא היה במעמד בית דין שלא תבעתם אותו לדין לעולם אלא שהוא בעצמו טען מה שאמר יראה לי כיון שראו החפצים בידו קודם שתבעוהו לדין אזל ליה מגו דידיה אף על פי שאמר כבר בפני עדים קודם שהראה החפצים שהיו ממושכנים לו יותר מכדי דמיהם האי לאו כלום הוא כי הכל תלוי בשבועתו כי בית דין היו פוסקין לו שישבע שהיו ממושכנים לו בכך וכך במגו שהיה יכול לישבע שהחזירם לו ועתה לא יכול לישבע ויצטרך להחזיר ודמיא להא דאמרינן בפרק חזקת הבתים (מ"ו) אמר ליה אביי לרבא תא אחוי לך רמאי דפומבדיתא אמר ליה הב לי סרבלאי לא היו דברים מעולם אית לי סהדי דחזיוה גבך לאו דידך הוא אפקיה אחזיניה לא מפקינן ליה אמר רבא שפיר קאמר ראה תניא אלמא אף על פי שכבר כפר אם ראו אחר כך בידו יצטרך להחזיר אבל צריך שיתרו בו שלא יחזיר אלא בפני ראובן ושמעון שלא יטעון אחר כך החזרתיו לך וזה טוב לרווחא דמילתא ושלום אשר בן הר"ר יחיאל זצ"ל.


אוצר הספרים היהודי השיתופי מקפיד מאד על שמירת זכויות יוצרים: הגרסה הראשונה של עמוד זה לא הוקלדה בידי מתנדבי האוצר, אך פורסמה ברשת תחת "נחלת הכלל" (Public domain).

אם אתם בעלי הזכויות ולדעתכם המפרסם הפר את זכויותיכם והטעה אותנו באשר לרישיון, אנא פנו אלינו (כאן) ונסיר את הדף בהקדם.

< סימן קודם · סימן הבא >
מעבר לתחילת הדף