שו"ת הרא"ש/סט/יא

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search

שו"ת הרא"ש TriangleArrow-Left.png סט TriangleArrow-Left.png יא

< הקודם · הבא >
מעבר לתחתית הדף


דפים מקושרים

דף זה הועלה אוטומטית, ייתכנו שגיאות בתחביר קוד הדף. נא לא להסיר את התבנית לפני בדיקת תקינות ידנית
אם הכל בסדר - נא הסירו תבנית זו מן הדף

שו"ת הרא"ש כלל סט - סימן יא

וששאלת ראובן שהשכיר חפץ לשמעון בסך ידוע לזמן שיצטרך לו והיה חייב ראובן ללוי מאה זהובים והמחהו אצל שמעון ויצא לו בהם במעמד שלשתן על סמך דמי השכירות ולא נתחייב בשכירות אלא החמישים זהובים כי לא נצטרך יותר לחפץ ועתה תובע לוי משמעון מאה זהובים כי יצא בהם בסתם בלא תנאי ושמעון אומר לא היה לו לראובן בידי אלא שכר החפץ .

תשובה אם שמעון יצא ללוי סתם במעות ואומר מאה זהובים יש לי משל ראובן אתנם לך ולא הזכיר לו שכר החפץ לית דין צריך בשש שצריך ליתנם לו ואפי' אמר מאה זהובים שאני חייב לראובן משכר החפץ אתנם לך חייב ליתנם לו כיון שהודה שהיה חייב לראובן מאה זהובים משכר החפץ ולאו כל כמיניה לומר נסמכתי על מה שהייתי עתיד להשתמש בחפץ אלא כיון שאמר שאני חייב לראובן הרי הודה ונתחייב בהן ללוי אבל אם לוי מודה שעל שכר החפץ הבטיחו לתת לו ולא היה לשמעון ממעות ראובן אלא שכר אותו החפץ אינו חייב ללוי כלום אפילו דמי השכר שנשתמש בחפץ עד אותו היום דשכירות אינה משתלמת אלא לבסוף והיינו כשיחזיר החפץ כדמוכח בההיא דעשה לי שירים ונזמים ואקדש אני לך (קדושין מ"ח) הילכך אין כאן לא מלוה ולא פקדון.


אוצר הספרים היהודי השיתופי מקפיד מאד על שמירת זכויות יוצרים: הגרסה הראשונה של עמוד זה לא הוקלדה בידי מתנדבי האוצר, אך פורסמה ברשת תחת "נחלת הכלל" (Public domain).

אם אתם בעלי הזכויות ולדעתכם המפרסם הפר את זכויותיכם והטעה אותנו באשר לרישיון, אנא פנו אלינו (כאן) ונסיר את הדף בהקדם.

< סימן קודם · סימן הבא >
מעבר לתחילת הדף