שו"ת הרא"ש/א/ג

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search

שו"ת הרא"ש TriangleArrow-Left.png א TriangleArrow-Left.png ג

< הקודם · הבא >
מעבר לתחתית הדף


דפים מקושרים

דף זה הועלה אוטומטית, ייתכנו שגיאות בתחביר קוד הדף. נא לא להסיר את התבנית לפני בדיקת תקינות ידנית
אם הכל בסדר - נא הסירו תבנית זו מן הדף

שו"ת הרא"ש כלל א - סימן ג

שאלה ראובן לוה מעות משמעון וכתב לו שטר משכנתא על ביתו ואח"כ נמצא שהיה הבית של בנו של ראובן ולא רצה השוכר להעלות השכר לשמעון.

תשובה כיון שהבית לא היה של ראובן אלא של בנו לא זכה שמעון באותה משכונה שיוכל להשכירה לשום אדם דלא עדיף מגברא דאתי מחמתיה דאלו השכירו ראובן לאדם אחר לדור בו אותו הדר בו לא היה מעלה לו שכר אלא למי שהבית שלו כדאמר בפ"ב דב"ק (כ"א) אמר רבא בר הונא הכי אמר אבא מרי משמיה דרב הדר בחצר חבירו שלא מדעתו א"צ להעלות לו שכר והשוכר בית מראובן מעלה שכר לשמעון שמעון מאי עבידתיה ה"ק נמצא הבית של שמעון מעלה שכר לשמעון תרתי פי' מעיקרא אמרת הדר בחצר חבירו שלא מדעתו א"צ להעלות לו שכר והדר אמרת מעלה שכר לשמעון אף על פי ששלא בידיעתו דר בחצירו ומשני הא דקיימא לאגרא הא דלא קיימא לאגרא פי' היכא דקיימא לאגרא שהבעלים עשוים להשכירו הדר בו חייב וגם צריך שיהיה גברא דעביד למיגר כדמוכח בשמעתא דהשתא הוי זה נהנה וזה חסר נמצא שאם השכירו ראובן לא היה הדר בו מעלה לו שכר [גם שמעון הבא מכח ראובן והשכירו הדר בו אין מעלה לו שכר] כי לא היה שלו שיוכל להשכירו הלכך אם הבית היה עד עתה בחזקת ראובן על השוכר לברר שלא היה הבית של ראובן כדי שלא יצטרך להעלות לו שכר והנראה בעיני כתבתי אשר בן הר"ר יחיאל ז"ל.


אוצר הספרים היהודי השיתופי מקפיד מאד על שמירת זכויות יוצרים: הגרסה הראשונה של עמוד זה לא הוקלדה בידי מתנדבי האוצר, אך פורסמה ברשת תחת "נחלת הכלל" (Public domain).

אם אתם בעלי הזכויות ולדעתכם המפרסם הפר את זכויותיכם והטעה אותנו באשר לרישיון, אנא פנו אלינו (כאן) ונסיר את הדף בהקדם.

< סימן קודם · סימן הבא >
מעבר לתחילת הדף