שו"ת הרא"ש/לה/ג

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search

שו"ת הרא"ש TriangleArrow-Left.png לה TriangleArrow-Left.png ג

< הקודם · הבא >
מעבר לתחתית הדף


דפים מקושרים

דף זה הועלה אוטומטית, ייתכנו שגיאות בתחביר קוד הדף. נא לא להסיר את התבנית לפני בדיקת תקינות ידנית
אם הכל בסדר - נא הסירו תבנית זו מן הדף

שו"ת הרא"ש כלל לה - סימן ג

שאלה יניק וחכים דורש וחכים דורש ומשכים ומי כמוהו מורה דורש חדשן דורש מלא על שפתו פרח שושן ידין יתיר מורה תוציא לאור תעלומה ולפתאים תתן תורה ערמה וחשכים בדרך תורה אשר שאלת אם האב יכול ליעשות שליח לקדש בתו בשליחות המקדש וכתבת שהרב ר' שלמה ן' אדרת לא הורה הדבר להתיר פליאה נשגבה היא ולא יכולתי למצוא טעם וראיה לדבריו לא מגמרא בבלי ולא מגמרא ירושלמי ולא מן התוספות והאומר דברים תמוהין כאלו ראוי לו ליתן סעד לדבריו אולי יודו או יוכיחו לו שלא יפה כיון כי אין אלו אלא דברי נביאות ואין לשמוע לו עד שיביא ראיות נכוחות למבין ואולי הוא כאלו גוזר גזרה אטו בתו הקטנה שאם יעשה שליח לקבל קידושין לבתו הגדולה יאמרו שהיא מתקדשת בקבלתו כמו בבתו הקטנה וגזרה חדשה היא זו לא מצינו דוגמתה בגמרא והנה מצאתי בספר העטור והיכא דקדיש ראובן בתו בוגרת ולא שויתיה שליח וידיע מילתא דאבוה קדשה ושמעון שדר סבלונות לברתיה דראובן אף על גב דלית לאבוה רשותא לקדשה קבלתינהו לסבלונות איכא למיחש דילמא איצטבייא בהנהו קידושין וצריכה גט מספיקא ואף על גב דלענין ברא לא חיישינן לקידושי דאבוה כההוא עובדא דשתי חמרא בציפא בבבל וכו' עד שמא נתרצה הבן לא אמרינן היכא דאיכא למיחש איתתא בכל דהו ניחא לה ואפילו לא שדר סבלונות צריכה גט מספיקא והכי שדר גאון עכ"ל הרי מתוך תשובה זו למדת שהאב נעשה שליח לקדש בתו הגדולה.אוצר הספרים היהודי השיתופי מקפיד מאד על שמירת זכויות יוצרים: הגרסה הראשונה של עמוד זה לא הוקלדה בידי מתנדבי האוצר, אך פורסמה ברשת תחת "נחלת הכלל" (Public domain).

אם אתם בעלי הזכויות ולדעתכם המפרסם הפר את זכויותיכם והטעה אותנו באשר לרישיון, אנא פנו אלינו (כאן) ונסיר את הדף בהקדם.

< סימן קודם · סימן הבא >
מעבר לתחילת הדף