שו"ת הרא"ש/ע/א

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search

שו"ת הרא"שTriangleArrow-Left.png ע TriangleArrow-Left.png א

· הבא >
מעבר לתחתית הדף


דפים מקושרים

דף זה הועלה אוטומטית, ייתכנו שגיאות בתחביר קוד הדף. נא לא להסיר את התבנית לפני בדיקת תקינות ידנית
אם הכל בסדר - נא הסירו תבנית זו מן הדף

שו"ת הרא"ש כלל ע - סימן א

שאלה ילמדנו רבינו יורשי ראובן היה להם שטר חוב על שמעון בשם ראובן אביהם ומכרו השטר ללוי וכשבא לוי לתבוע לשמעון בזה השטר הוציא שמעון שטר אחר שקנה מיהודה שהיה לו ליהודה על ראובן בסכום אלו המעות אם נאמר בזה אפוני מטרתא למה לי וכל אחד יעמוד על שלו או לא.

יראה לי דלכולי עלמא יצא שטר זה בזה ואפי' רב נחמן דאמר בפרק בתרא דכתובות (ק"י) שנים שהוציאו שטר חוב זה על זה זה גובה וזה גובה הא מפרש לה התם כגון דאית ליה לחד עידית ובינונית ואית ליה לחד זיבורית וקסבר בשלו הן שמין אבל היכא דליכא נפקותא מודה הוא לרב ששת דאמר אפוכי מטרתא למה לי אלא זה עומד בשלו וזה עומד בשלו וגם פלוגתא דאדמון וחכמים לא שייכא הכא שהרי שמעון לוה מראובן וראובן מיהודה ולא שייך למימר אלו הייתי חייב לך היאך אתה לוה ממני הילכך כיון שלוי בא מכח ראובן לגבות ושמעון בא מכח יהודה לגבות מראובן יצאו שטרי החובות זה בזה אמנם בזה צריך לדקדק כיון שמת ראובן הרי נתחייב יהודה מלוה של ראובן ללוי שבועה אם אין בשטר נאמנות על היתומים ולא יוכל לוי לגבות מיורש ראובן [עד] שישבע יהודה והנראה לי כתבתי אשר בן ה"ר יחיאל זצו"ל.


אוצר הספרים היהודי השיתופי מקפיד מאד על שמירת זכויות יוצרים: הגרסה הראשונה של עמוד זה לא הוקלדה בידי מתנדבי האוצר, אך פורסמה ברשת תחת "נחלת הכלל" (Public domain).

אם אתם בעלי הזכויות ולדעתכם המפרסם הפר את זכויותיכם והטעה אותנו באשר לרישיון, אנא פנו אלינו (כאן) ונסיר את הדף בהקדם.

סימן הבא >
מעבר לתחילת הדף