שו"ת הרא"ש/סט/י

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search

שו"ת הרא"שTriangleArrow-Left.png סט TriangleArrow-Left.png י

< הקודם · הבא >
מעבר לתחתית הדף


דפים מקושרים

דף זה הועלה אוטומטית, ייתכנו שגיאות בתחביר קוד הדף. נא לא להסיר את התבנית לפני בדיקת תקינות ידנית
אם הכל בסדר - נא הסירו תבנית זו מן הדף

שו"ת הרא"ש כלל סט - סימן י

שאלה ראובן חזן העיר היה חייב לשמעון חמישים זהובים העמידו אצל לוי שהיה גובה אלמעונה והיה פורע המנה לחזן ואמר לו לצאת בהם לשמעון וטען שמעון שיצא לו בהם במעמד שלשתן ליתנם לו לזמן קצוב ובקנין טען לוי כן יצאתי לך אבל לא היה לו בידי באותה שעה כלום אלא שפייס אותי לצאת לך בשביל להבא ומיד יצא ראובן החזן מהעיר ולא היה לי ליתן לו כלום לכן אין לי ליתן לך כלום בשבילו ועוד שמעולם לא היה לך שום קנין ממני באלו החמישים זהובים אלא דברים בעלמא ובלא זמן קצוב.

תשובה הנה שמעון טוען שיצא לו לוי בחמישים זהובים בקנין ליתנם לו לזמן קצוב ולוי מודה שיצא לו בהם אבל בלא קנין ובלא זמן קצוב מה שאומר לוי שיצא לו בהם בלא זמן קצוב זו אינה טענה כי סתם הלואה שלשים יום כ"ש בנדון זה שנכנס ליתנם לו לזמן שהיה ראובן חייב לפרעם אבל מה שאמר שהיה בלא קנין זו היא טענה טובה ליפטר כי במעמד שלשתן לא קנה שמעון כיון שלא היה לראובן מעות באותה שעה ביד לוי כי מעמד שלשתן אינו קונה אלא כשאומר לו מנה לי בידך או מלוה או פקדון תנהו לפלוני במעמד שלשתן ובנדון זה שלא היה לוי חייב לראובן כלום באותה שעה כי לא באו לידו עדיין באותה שעה מהאלמעונה שהיה גובה כי שמעון עצמו טען שאמר ראובן ללוי תן חמישים זהובים לשמעון בעל חובי ולא אמר לו שאתה חייב לי או שיש לי בידך תנהו לשמעון אלא נדר לו על העתיד לגבות הילכך לא קנה מכח מעמד שלשתן אלא מכח קנין שהוא טוען שהיה שם ולוי כופר ואומר שלא הקנה בקנין וישבע שהוא כדבריו שלא היה שם קנין ויפטר אשר בן הרב ר' יחיאל זצ"ל.


אוצר הספרים היהודי השיתופי מקפיד מאד על שמירת זכויות יוצרים: הגרסה הראשונה של עמוד זה לא הוקלדה בידי מתנדבי האוצר, אך פורסמה ברשת תחת "נחלת הכלל" (Public domain).

אם אתם בעלי הזכויות ולדעתכם המפרסם הפר את זכויותיכם והטעה אותנו באשר לרישיון, אנא פנו אלינו (כאן) ונסיר את הדף בהקדם.

< סימן קודם · סימן הבא >
מעבר לתחילת הדף