שו"ת הרא"ש/ע/ה

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search

שו"ת הרא"שTriangleArrow-Left.png ע TriangleArrow-Left.png ה

< הקודם · הבא >
מעבר לתחתית הדף


דפים מקושרים

דף זה הועלה אוטומטית, ייתכנו שגיאות בתחביר קוד הדף. נא לא להסיר את התבנית לפני בדיקת תקינות ידנית
אם הכל בסדר - נא הסירו תבנית זו מן הדף

שו"ת הרא"ש כלל ע - סימן ה

עוד ילמדני ראובן שהשאיל חפץ לשמעון דבר העשוי להשאיל וטוען נתחייבת לי עד כדי דמיו מעסק משא ומתן שהיה בינינו אם צריך לברר דבריו מהיכן נתחייב לו וראיה שלו מההיא דב"מ (ו’) חיישינן שמא מלוה ישנה יש לו עליו ואם יש חלוק בטענה זו בין דברים העשויים להשאיל ולהשכיר ובין דברים שאין עשויים להשאיל ולהשכיר ואם יכול לטעון בדברים העשוים להשאיל ולהשכיר משכנתא הם בידי ורבינו משה כתב שאינו יכול אלא שפירש בענין אחר מה הם הדברים העשויים להשאיל ולהשכיר.

תשובה דע לך בני שיחיה כי נכון הדבר לברר מהיכן נתחייב לו משום דנפישי רמאי אולי מתוך דבריו תתברר רמאותו וימצא שקרן בדבריו וכך אני נוהג לפסוק ולא דמי לשמא מלוה ישנה יש לו עליו דהתם בקל היטלנו עליו שבועה וטעם זה אינו אלא דלא נימא מגו דחשיד אממונא חשיד אשבועתא וכן כתבו הגאונים דצריך לברר מהיכן נתחייב לו דשמא הוא סבור שנתחייב לו וכשיברר דבריו ימצא שאינו חוב ודברים העשויים להשאיל ולהשכיר אם ראה אותן בידו בעדים אינו יכול לטעון עליהם לא לקוחין ולא ממושכנין אם יש עדים שהיו של המשאיל אבל אם אין עדים שהיו של המשאיל או שלא ראו אותן עתה ביד המחזיק בהן נאמן לומר לקוחין או ממושכנין בידי במגו דלא היו דברים מעולם או החזרתים לך (א"ה בדפוס וילנא עי' כלל הסמוך ס"ב במחודש מעין תשובה זו)


אוצר הספרים היהודי השיתופי מקפיד מאד על שמירת זכויות יוצרים: הגרסה הראשונה של עמוד זה לא הוקלדה בידי מתנדבי האוצר, אך פורסמה ברשת תחת "נחלת הכלל" (Public domain).

אם אתם בעלי הזכויות ולדעתכם המפרסם הפר את זכויותיכם והטעה אותנו באשר לרישיון, אנא פנו אלינו (כאן) ונסיר את הדף בהקדם.

< סימן קודם · סימן הבא >
מעבר לתחילת הדף