אילת השחר/בבא קמא

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to: navigation, search

אילת השחר TriangleArrow-Left.svg בבא קמא

< עמוד קודם · עמוד הבא >
מעבר לתחתית הדף


לדף הבבלי

צורת הדף


מפרשי הדף

רבינו חננאל
רש"י
תוספות
רשב"א
תוספות רי"ד
שיטה מקובצת
חי' הלכות מהרש"א
חי' אגדות מהרש"א
מהר"ם
מהר"ם שיף
פני יהושע
רש"ש
כובע ישועה
אילת השחרדפים מקושרים

פרק ראשון – ארבעה אבות[edit]

ב. ב: ג. ג: ד. ד: ה. ה: ו. ו: ז. ז: ח. ח: ט. ט: י. י: יא. יא: יב. יב: יג. יג: יד. יד: טו. טו: טז. טז: יז.

פרק שני – כיצד הרגל[edit]

יז. יז: יח. יח: יט. יט: כ. כ: כא. כא: כב. כב: כג. כג: כד. כד: כה. כה: כו. כו: כז.

פרק שלישי – המניח[edit]

כז. כז: כח. כח: כט. כט: ל. ל: לא. לא: לב. לב: לג. לג: לד. לד: לה. לה: לו.

פרק רביעי – שור שנגח ד' וה'[edit]

לו. לו: לז. לז: לח. לח: לט. לט: מ. מ: מא. מא: מב. מב: מג. מג: מד. מד: מה. מה: מו.

פרק חמישי – שור שנגח את הפרה[edit]

מו. מו: מז. מז: מח. מח: מט. מט: נ. נ: נא. נא: נב. נב: נג. נג: נד. נד: נה. נה:

פרק ששי – הכונס[edit]

נו. נו: נז. נז: נח. נח: נט. נט: ס. ס: סא. סא: סב. סב:

פרק שביעי – מרובה[edit]

סב: סג. סג: סד. סד: סה. סה: סו. סו: סז. סז: סח. סח: סט. סט: ע. ע: עא. עא: עב. עב: עג. עג: עד. עד: עה. עה: עו. עו: עז. עז: עח. עח: עט. עט: פ. פ: פא. פא: פב. פב: פג.

פרק שמיני – החובל[edit]

פג: פד. פד: פה. פה: פו. פו: פז. פז: פח. פח: פט. פט: צ. צ: צא. צא: צב. צב: צג.

פרק תשיעי – הגוזל עצים[edit]

צג: צד. צד: צה. צה: צו. צו: צז. צז: צח. צח: צט. צט: ק. ק: קא. קא: קב. קב: קג. קג: קד. קד: קה. קה: קו. קו: קז. קז: קח. קח: קט. קט: קי. קי: קיא.

פרק עשירי – הגוזל ומאכיל - הגוזל בתרא[edit]

קיא: קיב. קיב: קיג. קיג: קיד. קיד: קטו. קטו: קטז. קטז: קיז. קיז: קיח. קיח: קיט. קיט: