אילת השחר/בבא קמא

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search

אילת השחר TriangleArrow-Left.svg בבא קמא

·
מעבר לתחתית הדף


לדף הבבלי

צורת הדף


מפרשי הדף

רבינו חננאל
רש"י
תוספות
רשב"א
תוספות רי"ד
שיטה מקובצת
חי' הלכות מהרש"א
חי' אגדות מהרש"א
מהר"ם
מהר"ם שיף
פני יהושע
רש"ש
כובע ישועה
אילת השחר

שינון הדף בר"תעיון בפרויקט 'מפרשי האוצר' מבית 'אוצר החכמה' על דף זהלדף זה באתר "על התורה"מידע וקישורים רבים על דף זה ב'פורטל הדף היומי' לדף זה באתר "הכי גרסינן" לשינויי נוסחאות של התלמוד הבבלי, האתר כולל תמונות והעתקות של כל עדי הנוסח לתלמוד: קטעי גניזה, כתבי יד ודפוסים קדומים. האתר כולל גם סינופסיס ממוחשב לכל התלמוד במספר תצוגות המאפשרות להבליט ללומד שינויים שהוא מעוניין בהם. All content on the FGP portal is the property of The Friedberg Jewish Manuscript Society

פרק ראשון – ארבעה אבות[edit]

ב.ב:ג.ג:ד.ד:ה.ה:ו.ו:ז.ז:ח.ח:ט.ט:י.י:יא.יא:יב.יב:יג.יג:יד.יד:טו.טו:טז.טז:יז.

פרק שני – כיצד הרגל[edit]

יז.יז:יח.יח:יט.יט:כ.כ:כא.כא:כב.כב:כג.כג:כד.כד:כה.כה:כו.כו:כז.

פרק שלישי – המניח[edit]

כז.כז:כח.כח:כט.כט:ל.ל:לא.לא:לב.לב:לג.לג:לד.לד:לה.לה:לו.

פרק רביעי – שור שנגח ד' וה'[edit]

לו.לו:לז.לז:לח.לח:לט.לט:מ.מ:מא.מא:מב.מב:מג.מג:מד.מד:מה.מה:מו.

פרק חמישי – שור שנגח את הפרה[edit]

מו.מו:מז.מז:מח.מח:מט.מט:נ.נ:נא.נא:נב.נב:נג.נג:נד.נד:נה.נה:

פרק ששי – הכונס[edit]

נו.נו:נז.נז:נח.נח:נט.נט:ס.ס:סא.סא:סב.סב:

פרק שביעי – מרובה[edit]

סב:סג.סג:סד.סד:סה.סה:סו.סו:סז.סז:סח.סח:סט.סט:ע.ע:עא.עא:עב.עב:עג.עג:עד.עד:עה.עה:עו.עו:עז.עז:עח.עח:עט.עט:פ.פ:פא.פא:פב.פב:פג.

פרק שמיני – החובל[edit]

פג:פד.פד:פה.פה:פו.פו:פז.פז:פח.פח:פט.פט:צ.צ:צא.צא:צב.צב:צג.

פרק תשיעי – הגוזל עצים[edit]

צג:צד.צד:צה.צה:צו.צו:צז.צז:צח.צח:צט.צט:ק.ק:קא.קא:קב.קב:קג.קג:קד.קד:קה.קה:קו.קו:קז.קז:קח.קח:קט.קט:קי.קי:קיא.

פרק עשירי – הגוזל ומאכיל - הגוזל בתרא[edit]

קיא:קיב.קיב:קיג.קיג:קיד.קיד:קטו.קטו:קטז.קטז:קיז.קיז:קיח.קיח:קיט.קיט: