מהר"ם שיף/בבא קמא

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search
חידושי
מהר"ם שיף
על מסכת בבא קמאפרק ראשון – ארבעה אבות[edit]

ב. ב: ג. ג: ד. ד: ה. ה: ו. ו: ז. ז: ח. ח: ט. ט: י. י: יא. יא: יב. יב: יג. יג: יד. יד: טו. טו: טז. טז: יז.

פרק שני – כיצד הרגל[edit]

יז. יז: יח. יח: יט. יט: כ. כ: כא. כא: כב. כב: כג. כג: כד. כד: כה. כה: כו. כו: כז.

פרק שלישי – המניח[edit]

כז. כז: כח. כח: כט. כט: ל. ל: לא. לא: לב. לב: לג. לג: לד. לד: לה. לה: לו.

פרק רביעי – שור שנגח ד' וה'[edit]

לו. לו: לז. לז: לח. לח: לט. לט: מ. מ: מא. מא: מב. מב: מג. מג: מד. מד: מה. מה: מו.

פרק חמישי – שור שנגח את הפרה[edit]

מו. מו: מז. מז: מח. מח: מט. מט: נ. נ: נא. נא: נב. נב: נג. נג: נד. נד: נה. נה:

פרק ששי – הכונס[edit]

נו. נו: נז. נז: נח. נח: נט. נט: ס. ס: סא. סא: סב. סב:

פרק שביעי – מרובה[edit]

סב: סג. סג: סד. סד: סה. סה: סו. סו: סז. סז: סח. סח: סט. סט: ע. ע: עא. עא: עב. עב: עג. עג: עד. עד: עה. עה: עו. עו: עז. עז: עח. עח: עט. עט: פ. פ: פא. פא: פב. פב: פג.

פרק שמיני – החובל[edit]

פג: פד. פד: פה. פה: פו. פו: פז. פז: פח. פח: פט. פט: צ. צ: צא. צא: צב. צב: צג.

פרק תשיעי – הגוזל עצים[edit]

צג: צד. צד: צה. צה: צו. צו: צז. צז: צח. צח: צט. צט: ק. ק: קא. קא: קב. קב: קג. קג: קד. קד: קה. קה: קו. קו: קז. קז: קח. קח: קט. קט: קי. קי: קיא.

פרק עשירי – הגוזל ומאכיל - הגוזל בתרא[edit]

קיא: קיב. קיב: קיג. קיג: קיד. קיד: קטו. קטו: קטז. קטז: קיז. קיז: קיח. קיח: קיט. קיט: