הפלאה/כתובות

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search
חידושי
הפלאה
על מסכת כתובותכתובות[edit]

פרק ראשון – בתולה נשאת[edit]

ב. ב: ג. ג: ד. ד: ה. ה: ו. ו: ז. ז: ח. ח: ט. ט: י. י: יא. יא: יב. יב: יג. יג: יד. יד: טו. טו:

פרק שני – האשה שנתארמלה[edit]

טו: טז. טז: יז. יז: יח. יח: יט. יט: כ. כ: כא. כא: כב. כב: כג. כג: כד. כד: כה. כה: כו. כו: כז. כז: כח. כח:

פרק שלישי – אלו נערות[edit]

כט. כט: ל. ל: לא. לא: לב. לב: לג. לג: לד. לד: לה. לה: לו. לו: לז. לז: לח. לח: לט. לט: מ. מ: מא. מא:

פרק רביעי – נערה שנתפתתה[edit]

מא: מב. מב: מג. מג: מד. מד: מה. מה: מו. מו: מז. מז: מח. מח: מט. מט: נ. נ: נא. נא: נב. נב: נג. נג: נד. נד:

פרק חמישי – אף על פי[edit]

נד: נה. נה: נו. נו: נז. נז: נח. נח: נט. נט: ס. ס: סא. סא: סב. סב: סג. סג: סד. סד: סה. סה:

פרק ששי – מציאת האשה[edit]

סה: סו. סו: סז. סז: סח. סח: סט. סט: ע.

פרק שביעי – המדיר[edit]

ע. ע: עא. עא: עב. עב: עג. עג: עד. עד: עה. עה: עו. עו: עז. עז:

פרק שמיני – האשה שנפלו[edit]

עח. עח: עט. עט: פ. פ: פא. פא: פב. פב:

פרק תשיעי – הכותב לאשתו[edit]

פג. פג: פד. פד: פה. פה: פו. פו: פז. פז: פח. פח: פט. פט: צ.

פרק עשירי – מי שהיה נשוי[edit]

צ. צ: צא. צא: צב. צב: צג. צג: צד. צד: צה. צה:

פרק אחד עשר – אלמנה ניזונת[edit]

צה: צו. צו: צז. צז: צח. צח: צט. צט: ק. ק: קא. קא:

פרק שנים עשר – הנושא את האשה[edit]

קא: קב. קב: קג. קג: קד. קד:

פרק שלשה עשר – שני דייני[edit]

קד: קה. קה: קו. קו: קז. קז: קח. קח: קט. קט: קי. קי: קיא. קיא: קיב. קיב: