בית נתן

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
(Redirected from בית נתן/ברכות)
Jump to navigation Jump to search
בית נתן
שנוי נוסחאות
במסכת ברכות מתלמוד בבלי
על פי
כתב יד קדמון על קלף נושן אשר הובא לידי ממצרים
והוא אשר ראה הרב הגאון מופת הדור חיד"א זצ"ל
והוספתי עליו נופך משלי
להעיר על כל הדברים התמוהים אשר נתקשו בהם גדולי המפרשים ועפ"י הנוסחאות הישרות הנ"ל דברי חכמים כמסמרות נטועים תמים יחדיו ולא ימוטו
ובסופו ספחתי עליו
פסקי רבנו ישעיה מטראני הראשון זצוק"ל
על מסכת זו אשר לא נראו עוד בדפוס
אשר העתקתי פה ווינא בעקד ספרי המלך יר"ה
אנכי המאסף והמעיר
נחמן נתן קורוניל
מעיר הקדושה ירושלים תוב"ב
וינה ה'תרי"ד

עם הגהות מבעל ס' מנחת שמואל על מסכת ברכות[1]

מהדורת הדפוס[edit]

וינה ה'תרי"ד באתר "HebrewBooks" באתר "אוצר החכמה"

תוכן העניינים[edit]

מליצה ומבוא לספר בית נתן

פרק ראשון - מאימתי[edit]

ב.ב:ג.ג:ד.ד:ה.ה:ו.ו:ז.ז:ח.ח:ט.ט:י.י:יא.יא:יב.יב:יג.

פרק שני - היה קורא[edit]

יג.יג:יד.יד:טו.טו:טז.טז:יז.יז:

פרק שלישי - מי שמתו[edit]

יז:יח.יח:יט.יט:כ.כ:כא.כא:כב.כב:כג.כג:כד.כד:כה.כה:כו.

פרק רביעי - תפלת השחר[edit]

כו.כו:כז.כז:כח.כח:כט.כט:ל.ל:

פרק חמישי - אין עומדין[edit]

ל:לא.לא:לב.לב:לג.לג:לד.לד:

פרק ששי - כיצד מברכין[edit]

לה.לה:לו.לו:לז.לז:לח.לח:לט.לט:מ.מ:מא.מא:מב.מב:מג.מג:מד.מד:מה.

פרק שביעי - שלשה שאכלו[edit]

מה.מה:מו.מו:מז.מז:מח.מח:מט.מט:נ.נ:נא.נא:

פרק שמיני - אלו דברים[edit]

נא:נב.נב:נג.נג:

פרק תשיעי - הרואה[edit]

נד.נד:נה.נה:נו.נו:נז.נז:נח.נח:נט.נט:ס.ס:סא.סא:סב.סב:סג.סג:סד.

·
מעבר לתחילת הדף
  1. מקורם מכאן.