בית נתן/ברכות/יז/ב

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search

בית נתן TriangleArrow-Left.png ברכות TriangleArrow-Left.png יז TriangleArrow-Left.png ב

< עמוד קודם · עמוד הבא >
מעבר לתחתית הדף


לדף הבבלי
צורת הדף


לדף זה באתר "על התורה" לדף זה באתר "ספריא" עיון בפרויקט 'מפרשי האוצר' מבית 'אוצר החכמה' על דף זהמידע וקישורים רבים על דף זה ב'פורטל הדף היומי' שיעורים על עמוד זה באתר "קול הלשון"
לדף זה באתר "ויקיטקסט" לדף זה באתר "הכי גרסינן" לשינויי נוסחאות של התלמוד הבבלי, האתר כולל תמונות והעתקות של כל עדי הנוסח לתלמוד: קטעי גניזה, כתבי יד ודפוסים קדומים. האתר כולל גם סינופסיס ממוחשב לכל התלמוד במספר תצוגות המאפשרות להבליט ללומד שינויים שהוא מעוניין בהם. All content on the FGP portal is the property of The Friedberg Jewish Manuscript Society לדף זה באתר "שיתופתא" לדף זה באתר "תא שמע"דפים מקושרים


צור דיון על דף זה
לדיון כללי על דף הגפ"ת הנוכחי


מפרשי הדף

רב נסים גאון
רש"י
תוספות
רשב"א
תוספות הרא"ש
ריטב"א
שיטה מקובצת
מהרש"ל
חי' הלכות מהרש"א
חי' אגדות מהרש"א
פני יהושע
צל"ח
פתח עינים
רש"ש
בית נתן
בן יהוידע
בניהו
שיח השדה

מראי מקומות
חומר עזר
שינון הדף בר"ת


מאי אין פרץ שלא תהא סיעתנו כסיעתו של שאול שיצא ממנו דואג ואין יוצאת שלא תהיה סיעתנו כסיעתו של דוד שיצא ממנו אחיתופל כו' (וכן היא גירסת הערוך וכמו שהעיד הגאון ר"י פיק עה"ג):

שמקדיח תבשילו ברבים כגון [ישו הנוצרי[1]]:

כולו ניזונין בזכותן והן ניזונין וכו':

אר"י תדע דהא מעולם לא מגייר חד מנייהו:

דקא חזו בשבחא דמתיבתא תרי זמני וכו':

דרב אידי אר"מ לעולם לא תיפוך דרבנן אדרבנן ל"ק ק"ש בכונת הלב תליה מילתא ואי אמר מצינא מכוונא דעתא לא מחזי כיוהרא הכא וכו' דרשב"ג אדרשב"ג ל"ק התם אנן סהדי דלא מצי מכוין דעתיה ואי אמר מצינא מכוני דעתאי מחזי כיוהרא הכא מאי אמרת דכולי עלמא עבדי מלאכה ואיהו לא קעביד לא מיחזי כיוהרא דאמרי פוק חזי כמה בטלני איכא בשוקא:

הדרן עלך הקורא פ"ב
פרק מי שמתו

גמ' מי שמתו מוטל לפניו אין ושאינו מוטל לפניו לא והתניא מי וכו':

עושה מחיצה אין לו לעשות מחיצה מחזיר פניו ואינו אוכל בשר וכו':שולי הגליון


  1. כ"ה בדפו"י ונשמט מהצענזור. גם כאן בב"נ נד' .........
מעבר לתחילת הדף