שערי תשובה

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search

ספר

שערי תשובה

שעשה החסיד השלם רבי' יונה זצ"ל:

אשר טוב וישר הוא על כן יורה חטאים בדרך.

והעשי' ישפיל ויכניע עצמו ויהיה שפל ברך.

ועל כל העונות וחטאי' ימצא חלון וחרך.

לשוב לבוראו בלבב שלם ולשבור יצרו בעבודת פרך.

והקורא בו והמקיימו ימצא רפואה ותעלה וארך:

התחלנו המלאכה היום יו' ד' י"ב ימים בחדש אדר לפרט ש"לוה בשערך:


נדפס תחת ממשלת אדוננו המלך סטעפנוס

ירום הודו ותנשא מלכותו אכי"ר: פה

ק"ק קראקא

ע"י יצחק בן הה"ר אהרן מפרוסטיץ י"ץ


[נוסח שער דפוס קראקא ה'שמ"א]

תוכן העניינים[edit]

שער ראשון

אבגדהוזחטייאיביגידטוטזיזיחיטככאכבכגכדכהכוכזכחכטללאלבלגלדלהלולזלחלטממאמבמגמדמהמומזמחמטננאנב

שער שני

אבגדהוזחטייאיביגידטוטזיזיחיטככאכבכגכדכהכוכזכחכטללאלבלגלד

שער שלישי

אבגדהוזחטייאיביגידטוטזיזיחיטככאכבכגכדכהכוכזכחכטללאלבלגלדלהלולזלחלטממאמבמגמדמהמומזמחמטננאנבנגנדנהנונזנחנטססאסבסגסדסהסוסזסחסטעעאעבעגעדעהעועזעחעטפפאפבפגפדפהפופזפחפטצצאצבצגצדצהצוצזצחצטקקאקבקגקדקהקוקזקחקטקיקיאקיבקיגקידקטוקטזקיזקיחקיטקכקכאקכבקכגקכדקכהקכוקכזקכחקכטקלקלאקלבקלגקלדקלהקלוקלזקלחקלטקמקמאקמבקמגקמדקמהקמוקמזקמחקמטקנקנאקנבקנגקנדקנהקנוקנזקנחקנטקסקסאקסבקסגקסדקסהקסוקסזקסחקסטקעקעאקעבקעגקעדקעהקעוקעזקעחקעטקפקפאקפבקפגקפדקפהקפוקפזקפחקפטקצקצאקצבקצגקצדקצהקצוקצזקצחקצטררארברגרדרהרורזרחרטריריאריבריגרידרטורטזריזריחריטרכרכארכברכגרכדרכהרכורכזרכחרכטרלרלא

שער רביעי

אבגדהוזחטייאיביגידטוטזיזיחיטככאכב