שערי תשובה/ג/קצט

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search

שערי תשובה TriangleArrow-Left.png ג TriangleArrow-Left.png קצט

קצט) החלק התשיעי המכבד את הרשעים מדרך שלום אמנם לא ידבר טוב על הרשע ולא יתנהג בכבודו על דרך אשר יחשבו בני אדם כי יכבדנו מאשר יקר בעיניו נכבד, כי לא יחלוק לו כבוד זולתי כדרך שמכבדים בני האדם את העשירים מדרך סלסול ולתקות תועלת בעבור כי צלחה דרכם ולא מפני חין ערכם, ואף גם זאת יש חטא ואשמה בדבר הזה, כי אם הותר לכבד העשירים לא כן הרשעים, שנאמר (איוב מ יא) וראה כל גאה והשפילהו ראה כל גאה הכניעהו והדוך רשעים תחתם, אך החלק הזה הותר מדאגה מדבר פן יזיק הרשע ויגרום הפסד בזמן שיד הרשע תקיפה ושעתו חצופה ואין בידינו להכניעו ובחילנו להניעו, על כן הותר לכבדו כדרך שמכבדים בני האדם אנשי זרוע רמה מפחד ואימה בקימה והדור ודומה להם, אך לא ישבחנו ולא ידבר טוב עליו לבני אדם, וכן אמרו רז"ל (סוטה מא.) מותר להחניף את הרשעים בעוה"ז.שולי הגליון


< הקודם · הבא >
מעבר לתחילת הדף