שערי תשובה/א/ל

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search

שערי תשובה TriangleArrow-Left.png א TriangleArrow-Left.png ל

ל) העיקר התשיעי שבירת התאוה הגשמית, ישיב אל לבו כי התאוה עוללה לנפשו לחטוא ולמשוך העון בחבלי השוא, ויעשה גדר לשמור את דרך התשובה, יפרוש מן התענוגים ולא ימשך אחר תאותו גם בדברים המותרים, ויתנהג בדרכי הפרישות ולא יאכל רק לשבע נפשו וקיום גופו כענין שנאמר (משלי יג כה) צדיק אוכל לשובע נפשו, ואל יגש אל אשה רק לקיים מצות פריה ורביה או למצות עונה, כי כל זמן שהאדם הולך אחרי התאוה נמשך אחרי תולדות החומר וירחק מדרך הנפש המשכלת ואז יתגבר יצרו עליו כענין שנאמר (דברים לב טו) וישמן ישרון ויבעט ונאמר (שם ח יב) פן תאכל ושבעת וגו' ורם לבבך, ונאמר (משלי ל ט) פן אשבע וכחשתי, ואמרו ז"ל (סוכה נב:) אבר קטן יש באדם משביעו רעב מרעיבו שבע.שולי הגליון


< הקודם · הבא >
מעבר לתחילת הדף