שערי תשובה/ג/קצח

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search

שערי תשובה TriangleArrow-Left.png ג TriangleArrow-Left.png קצח

קצח) וזה אחד מן הדברים אשר יתחייב האדם לעזוב בעבורם חברת הרשע כי יענש בשמעו דבריהם הרעים וילאה לענותם, וזה הדבר מפורש בדברי שלמה שנאמר (משלי כד א) אל תקנא באנשי רעה ואל תתאו להיות אתם כי שוד יהגה לבם ועמל שפתיהם תדברנה, ר"ל כי תשא עון בחטאתם כי תשמע דבריהם הרעים תמיד ותהיה כמחריש.שולי הגליון


< הקודם · הבא >
מעבר לתחילת הדף