שערי תשובה/ג/קצה

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search

< הקודם · הבא >
מעבר לתחתית הדף


דפים מקושרים

שערי תשובה TriangleArrow-Left.png ג TriangleArrow-Left.png קצה

קצה) החלק הששי מי שיש בידו למחות ואינו מוחה ואין בפיו תוכחות, ועל מעשה החטאים לא ילטוש עין ולא ישגיח ולא יהיה להם לאיש מוכיח, והנה נצטוינו לבער הרע מקרב עמנו שנאמר (דברים יג ו) ובערת הרע מקרבך, ואמרו רבותינו (שבת נד:) כל מי שיש בידו למחות באנשי ביתו ואינו מוחה נתפש על אנשי ביתו, יש בידו למחות באנשי עירו ואינו מוחה נתפש על אנשי עירו, יש בידו למחות בכל העולם ואינו מוחה נתפש על כל העולם, ונאמר (ויקרא כו לז) וכשלו איש באחיו, ודרשו בו ז"ל (סנהדרין כז:) איש בעון אחיו, ואמרו כל ישראל ערבים זה בזה.שולי הגליון


< הקודם · הבא >
מעבר לתחילת הדף