שערי תשובה/ג/רו

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search

שערי תשובה TriangleArrow-Left.png ג TriangleArrow-Left.png רו

רו) ואמר שלמה ע"ה (משלי כא כד) זד יהיר לץ שמו עושה בעברת זדון, פי' הלץ אשר גבר זדונו להכות בלשונו בגאותו וגאונו ועברתו וחרונו, אל תאמר כי בלשונו לבד יכה ולא במעשה, כי ידוע תדע כי הוא עושה בעברת זדון, ר"ל כי אם לא יוכל להכות את אויביו בלשונו ויוכל הכות בו במעשה יכה בעברה ולא יחמול, כאשר אמרו רבותינו ז"ל בענין דואג כי כאשר צוה שאול להכות בכהנים וימאנו אנשיו להכותם אמר לדואג אתה הכית בלשון אתה תכה בחרב, שנאמר (שמואל-א כב יח) סוב אתה ופגע בכהנים.שולי הגליון


< הקודם · הבא >
מעבר לתחילת הדף