שערי תשובה/ג/קצד

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search

שערי תשובה TriangleArrow-Left.png ג TriangleArrow-Left.png קצד

קצד) החלק החמישי איש כי יאמינו בני אדם בדבריו וסמכו כל השומעים על דבריו, ויתכוון לנשא אחד העם או גואלו הקרוב אליו באהבתו אותו, ויאמר עליו כי הוא איש חכם והוא בן לא חכם, והיה לפוקה וצור מכשול כי יסמכו על הוראותיו ועל פיו יהיה כל ריב ויעות משפט ואת העולם יחריב, וכן כי יאמר על איש כי הוא נאמן רוח ולא הכירו אם הוא איש אמונים או בן לא אמון בו, ואולי ישמע השומע ויפקידהו על ביתו וכל יש לו יתן בידו וכחש בו לאמר לא ראיתיך, ואמרו רבותינו (סנהדרין ז:) כל המעמיד דיין שאינו הגון כאילו נטע אשרה, ובמקום ת"ח כאילו נטעה אצל מזבח, והיה מי שהקים לראש בימים מראשונים מי שאינו ראוי להורות וקראו עליו מקרא שכתוב (חבקוק ב יט) הוי אומר לעץ הקיצה עורי לאבן דומם הוא יורה הנה הוא תפוש זהב וכסף וכל רוח אין בקרבו, ועתיד הקב"ה להפרע ממעמידיו שנאמר (שם פסוק כ) וה' בהיכל קדשו הס מפניו כל הארץ.שולי הגליון


< הקודם · הבא >
מעבר לתחילת הדף