נחל קדומים

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search

נחל קדומים

< הקודם · הבא >
מעבר לתחתית הדף


תנ"ךפרק זה עם מפרשים ואפשרויות רבות במהדורה הדיגיטלית של 'תנ"ך הכתר' (כולל צילום באיכות גבוהה של כתר ארם צובא בפרקים שבהם הוא זמין)לפרק זה במקראות גדולות שבאתר "על התורה"


דפים מקושרים

ספר
נחל קדומים
על חמשה חומשי תורה
עם התיבות ואותיות נח"ל
בגימטריא חיים יוסף דוד אזולאי
ור"ת נימוקים חדשים לתורה קוצר דעתי ופירושים מגדולי ישראל מפורסמים
והם רבינו מהר"א מגרמיזא, ורבינו אפרים בכ"י
והאר"י ומהרח"ו זלה"ה והקדוש רבינו שלמה אסתרוק והפנים מאירות
ועוד כמה גדולים, זכר כולם לחיי עד נ"ר בצרור החיים תהיינה צרורו"ת
ושבעתיים כאור החמה המה מאירות
חוברו יחד ע"י התייר הגדול אשר למרחוק עיניו הביטו
הגאון החסיד הקדוש
ה"ה מו"ר חיים יוסף דוד אזולאי זצוקל"ה
הרב חיד"א הנודע בכל העולם בספריו הרבים והעצומים
אשר כולם הם למשיב נפש ואור גדול ליהודים


ספר בראשית[edit]

בראשית: פרק א פרק ב פרק ג פרק ד פרק ה פרק ו (א-ח) נח: פרק ו (ט-כב) פרק ז פרק ח פרק ט פרק י פרק יא לך לך: פרק יב פרק יג פרק יד פרק טו פרק טז פרק יז וירא: פרק יח פרק יט פרק כ פרק כא פרק כב חיי שרה: פרק כג פרק כד פרק כה (א-יח) תולדות: פרק כה (יט-לד) פרק כו פרק כז פרק כח (א-ט) ויצא: פרק כח (י-כב) פרק כט פרק ל פרק לא פרק לב (א-ג) וישלח: פרק לב (ד-לג) פרק לג פרק לד פרק לה פרק לו וישב: פרק לז פרק לח פרק לט פרק מ מקץ: פרק מא פרק מב פרק מג פרק מד (א-יז) ויגש: פרק מד (יח-לד) פרק מה פרק מו פרק מז (א-כז) ויחי: פרק מז (כח-לא) פרק מח פרק מט פרק נ

ספר שמות[edit]

שמות: פרק א פרק ב פרק ג פרק ד פרק ה פרק ו (א) וארא: פרק ו (ב-ל) פרק ז פרק ח פרק ט בא: פרק י פרק יא פרק יב פרק יג (א-טז) בשלח: פרק יג (יז-כב) פרק יד פרק טו פרק טז פרק יז יתרו: פרק יח פרק יט פרק כ משפטים: פרק כא פרק כב פרק כג פרק כד תרומה: פרק כה פרק כו פרק כז (א-יט) תצוה: פרק כז (כ-כא) פרק כח פרק כט פרק ל (א-י) כי תשא: פרק ל (יא-לח) פרק לא פרק לב פרק לג פרק לד ויקהל: פרק לה פרק לו פרק לז פרק לח (א-כ) פקודי: פרק לח (כא-לא) פרק לט פרק מ

ספר ויקרא[edit]

ויקרא: פרק א פרק ד פרק ה צו: פרק ו פרק ז פרק ח שמיני: פרק ט פרק י פרק יא תזריע: פרק יב פרק יג מצורע: פרק יד פרק טו אחרי מות: פרק טז פרק יז פרק יח קדושים: פרק יט אמור: פרק כא פרק כב פרק כג פרק כד בהר: פרק כה פרק כו (א-ב) בחקתי: פרק כו (ג-מו) פרק כז

ספר במדבר[edit]

במדבר: פרק א פרק ב פרק ג פרק ד (א-כ) נשא: פרק ד (כא-מט) פרק ה פרק ו פרק ז בהעלותך: פרק ח פרק ט פרק י פרק יא פרק יב שלח: פרק יג פרק יד פרק טו קרח: פרק טז פרק יז פרק יח חקת: פרק יט פרק כ פרק כא פרק כב (פסוק א) בלק: פרק כב (ב-מא) פרק כג פרק כד פרק כה (א-ט) פינחס: פרק כה (י-יח) פרק כו פרק כז פרק כח פרק כט פרק ל (פסוק א) מטות: פרק ל (ב-יז) פרק לא פרק לב מסעי: פרק לג פרק לד פרק לה

ספר דברים[edit]

דברים: פרק א פרק ב פרק ג (א-כב) ואתחנן: פרק ג (כג-כט) פרק ד פרק ה פרק ו פרק ז (א-יא) עקב: פרק ז (יב-כו) פרק ח פרק ט פרק י פרק יא (א-כה) ראה: פרק יא (כו-לב) פרק יב פרק יג פרק יד פרק טו פרק טז (א-יז) שופטים: פרק טז (יח-כב) פרק יז פרק יח פרק יט פרק כ פרק כא (א-ט) כי תצא: פרק כא (י-כג) פרק כב פרק כג פרק כד פרק כה כי תבוא: פרק כו פרק כז פרק כח פרק כט (א-ח) נצבים: פרק כט (ט-כח) פרק ל וילך: פרק לא האזינו: פרק לב וזאת הברכה: פרק לג פרק לד