נחל קדומים/דברים/ד

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search

< הקודם · הבא >
מעבר לתחתית הדף


תנ"ך


תרגום אונקלוס


רש"י
רמב"ן
דעת זקנים
בכור שור
פירוש הרא"ש
הטור הארוך
חזקוני
ספורנו
רלב"ג - ביאור המילות


אברבנאל
אדרת אליהו
אלשיך
הכתב והקבלה
העמק דבר
הרחב דבר
יריעות שלמה
מזרחי
מלבי"ם
מנחת שי
משאת המלך
משך חכמה
נחל קדומים
עמר נקא
צרור המור
תולדות יצחק
תורה תמימה


מראי מקומות


פרק זה עם מפרשים ואפשרויות רבות במהדורה הדיגיטלית של 'תנ"ך הכתר' (כולל צילום באיכות גבוהה של כתר ארם צובא בפרקים שבהם הוא זמין)לפרק זה במקראות גדולות שבאתר "על התורה"לפרק זה באתר "תא שמע"


דפים מקושרים

נחל קדומים TriangleArrow-Left.png דברים TriangleArrow-Left.png ד

דף זה הועלה אוטומטית, ייתכנו שגיאות בתחביר קוד הדף. נא לא להסיר את התבנית לפני בדיקת תקינות ידנית
אם הכל בסדר - נא הסירו תבנית זו מן הדף


ו[edit]

חכמתכם ובינתכם לעיני העמים. ר"ת חולה כי כל העוסק בתורה פניו מכורכמים כחולה לפי שהתורה מתשת כחו של אדם. רבינו אפרים ז"ל. וכשהוא גברא רבא אז חכמת אדם תאיר פניו וכמ"ש לר' יהודה בנדרים (דף ן') פניך דומים וכו' וזהו חכמתכם ובינתכם לעיני העמים שיראו שפניכם מאירות ויומתק כמ"ש דגברא רבא נקראת התורה שלו והוא אומרו חכמתכם ובינתכם ודו"ק:

רק עם חכם ונבון הגוי הגדול הזה. אפשר לדקדק היטב הכתוב בטענת המין שיש לעע"ז ח"ו בטענת אחרי רבים להטות. וכמה וכמה תשובות חזקות יש כמבואר במפרשים ואחת מהן כי פ"ק דיבמות אמרו עשו ב"ש כדבריהם הגם דבית הלל רובא דב"ש מחדדי טפי ומפקא מרובא. וז"ש ואמרו. רק עם אף שהוא מיעוט עם לגבי ע' אומות. מ"מ מצד היותו חכם ונבון. נעשה הגוי הגדול הזה. וחשיב כרבים:

כו[edit]

העדותי בכם היום וכו' כי אבד תאבדון מהר וגו' לא תאריכון ימים עליה כי השמד תשמדון. שמעתי בשם החכם רבי שלום אביו של הרב המובהק כמה"ר בנימין מעלי הכהן ז"ל במ"ש צדקה עשה הקב"ה שהקדים שתי שנים למנין ונושנתם דאם שהו כמנין ונושנתם לא היה להם תקומה. וז"ש העדותי וגו' כי אבוד תאבדון מהר קודם מנין ונושנתם. ואי תימא למה לז"א לא תאריכון ימים פי' עוד שנים שנתים ימים שאם תהיו עוד שתי שנים כמנין ונושנתם כי השמד תשמדון ולא תהיה תקומה לכן אני מקדים:

לד[edit]

או הנסה אלהים לבא לקחת לו גוי מקרב גוי במסות וגו'. אפשר במ"ש מאי שנא קמאי דמתרחיש להו ניסא דמסרו עצמייהו על קדושת השם. וזהו התימא הנשכח כדין לקחת לו גוי מקרב גוי דמה אלו עע"ז וכו' ואע"ג שלא עע"ז אלא באונס ובטירוף מ"מ הא לא מסרי נפשייהו על קדושת השם. ועכ"ז באותות ובמופתים ואתרחיש להו ניסא הגם שלא מסרו עצמם על קדושת השם:

לט[edit]

וידעת היום והשבות אל לבבך. שמעתי במ"ש בסנהדרין (דף ט"ל) אמר ליה קיסר לרבן גמליאל אמריתו כל בי עשרה שכינתא שריא כמה שכינתא איכא קרייה לשמעיה מחייה בהפתקיה א"ל אמאי מחית ליה א"ל דעל שמשא בביתא א"ל קיסר שמשא אכולי עלמא נייחא א"ל שמשא דהוא חד מן אלפי אלפי רבוון דשמשי קב"ה נייחא אכולי עלמא שכינתא דקב"ה עאכ"ו. וז"ש וידעת היום ר"ל השמש והשבות אל לבבך ר"ל משמשא דהוי אחד ממשמשי הקב"ה והוא מתפשט בעולם כלו מזה תישב דעתך כי ה' הוא האלהים וגו' ולא תימא כמה שכינתא איכא כמו שאמר קיסר דתשובתו השמש ודוק:

מט[edit]

< הקודם · הבא >
מעבר לתחילת הדף
Information.svg

אוצר הספרים היהודי השיתופי מקפיד מאד על שמירת זכויות יוצרים: הגרסה הראשונה של עמוד זה לא הוקלדה בידי מתנדבי האוצר, אך פורסמה ברשת תחת "נחלת הכלל" (Public domain).

אם אתם בעלי הזכויות ולדעתכם המפרסם הפר את זכויותיכם והטעה אותנו באשר לרישיון, אנא פנו אלינו (כאן) ונסיר את הדף בהקדם.