נחל קדומים/ויקרא/ד

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search

דף זה הועלה אוטומטית, ייתכנו שגיאות בתחביר קוד הדף. נא לא להסיר את התבנית לפני בדיקת תקינות ידנית
אם הכל בסדר - נא הסירו תבנית זו מן הדף


נחל קדומים TriangleArrow-Left.png ויקרא TriangleArrow-Left.png ד

< הקודם · הבא >
מעבר לתחתית הדף


תנ"ך


תרגום אונקלוס


רש"י
רמב"ן
דעת זקנים
בכור שור
הטור הארוך
חזקוני
ספורנו
רבנו בחיי
רלב"ג - ביאור המילות


אבי עזר (על אבן עזרא)
אברבנאל
אדרת אליהו
אלשיך
הכתב והקבלה
העמק דבר
יריעות שלמה
מזרחי
מנחת שי
משך חכמה
נחל קדומים
עמר נקא
תולדות יצחק
תורה תמימהפרק זה עם מפרשים ואפשרויות רבות במהדורה הדיגיטלית של 'תנ"ך הכתר' (כולל צילום באיכות גבוהה של כתר ארם צובא בפרקים שבהם הוא זמין)לפרק זה במקראות גדולות שבאתר "על התורה"

יג[edit]

ואם כל עדת ישראל ישגו. פירש"י עדת ישראל אלו סנהדרין. ולאו דוקא סתם סנהדרין של כ"ג אלא בעי סנהדרי גדולה כמו שמפורש בת"כ וכן הוא במשנה וגמ' בהוריות והוא דבר פשוט אמנם רש"י לא חש לפרש דהוא הלכתא למשיחא והוא מדקדק באותיות כידוע. שוב ראיתי להרב נחלת יעקב שתמה על רש"י דאמאי לא פירש דבריו ואמר סנהדרין של ע"א:

כא[edit]

חטאת הקהל הוא אשר נשיא יחטא. סמוכות הכתובים אפשר במ"ש רז"ל אי רישא דעמא זכאה כולי עמא וכו' וזה רמז חטאת הקהל הוא אם ראה תראה שיש חטאת הצבור אל תתמה על החפץ דהתירוץ אשר נשיא יחטא דרישא דעמא לאו זכאה. א"נ רמז דכל שיש בידו למחות ולא מיחה מעלה עליו הכתוב כאלו הוא החוטא. וז"ש חטאת הקהל הוא כשיש חטא בקהל והנשיא אינו מוחה בידם מעלה עליו הכתוב אשר נשיא יחטא ועון תלוי בקולרו. ועוד אפשר בסגנון אחר דע"י שהנשיא חוטא אינו יכול להוכיח לעם שיאמרו טול קורה וז"ש חטאת הקהל הוא כי אין מי שיוכיחם מטעם אשר נשיא יחטא ונמנע להוכיחם. ואפשר עוד לרמוז מ"ש ראוי שתשרה עליו שכינה אלא שאין דורו דומה יפה וז"ש חטאת הקהל הוא שאין הדור דומה יפה ועי"ז אשר נשיא יחטא מלשון והיינו אני ובני שלמה חטאים שיחסר הנשיא ממעלתו הראוים. א"נ אפשר לפרש ע"ד רז"ל אשרי הדור שהנשיא יחטא דוקא חטא דאם הי"ל גאוה ומשתרר היה פושע ועבירה גוררת עבירה ועתה שאין לו כי אם חטא אשרי העם שככה לו. ורבינו אפרים בפירושו כ"י רמז דקרבנו שעיר שמכפר על שבטי"ם גימטריא נשי"א דכתיב וישחטו שעיר עזים:

לה[edit]

·
מעבר לתחילת הדף


אוצר הספרים היהודי השיתופי מקפיד מאד על שמירת זכויות יוצרים: הגרסה הראשונה של עמוד זה לא הוקלדה בידי מתנדבי האוצר, אך פורסמה ברשת תחת "נחלת הכלל" (Public domain).

אם אתם בעלי הזכויות ולדעתכם המפרסם הפר את זכויותיכם והטעה אותנו באשר לרישיון, אנא פנו אלינו (כאן) ונסיר את הדף בהקדם.