נחל קדומים/ויקרא/ז

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search

< הקודם · הבא >
מעבר לתחתית הדף


תנ"ך


תרגום אונקלוס


רש"י
רמב"ן
דעת זקנים
בכור שור
הטור הארוך
חזקוני
ספורנו
רבנו בחיי
רלב"ג - ביאור המילות


אבי עזר (על אבן עזרא)
אברבנאל
אדרת אליהו
אלשיך
הכתב והקבלה
העמק דבר
הרחב דבר
טעמא דקרא
יריעות שלמה
מזרחי
מנחת שי
משך חכמה
נחל קדומים
עמר נקא
צרור המור
תולדות יצחק
תורה תמימהפרק זה עם מפרשים ואפשרויות רבות במהדורה הדיגיטלית של 'תנ"ך הכתר' (כולל צילום באיכות גבוהה של כתר ארם צובא בפרקים שבהם הוא זמין)לפרק זה במקראות גדולות שבאתר "על התורה"לפרק זה באתר "תא שמע"


דפים מקושרים

נחל קדומים TriangleArrow-Left.png ויקרא TriangleArrow-Left.png ז

דף זה הועלה אוטומטית, ייתכנו שגיאות בתחביר קוד הדף. נא לא להסיר את התבנית לפני בדיקת תקינות ידנית
אם הכל בסדר - נא הסירו תבנית זו מן הדף


כט[edit]

המקריב את זבח שלמיו לה' יביא וגו'. פירשו המפרשים כי חטאת ואשם באים על חטא ועולה על הרהור שלא כהוגן והמקריבם אין לומר לו כן תעשה להבא ח"ו אבל השלמים באים נדבה לשם ה' לעשות רצונו והם מרבים שלום כמשז"ל לכן הכתוב אומר המקריב את זבח שלמיו לה' הכתוב מבשרו שלעתיד יביא את קרבנו לה' מזבח שלמיו כי הוא קרבן חביב לה'. ולזה ידיו תביאנה הוא עצמו מביא הדורון למלך משא"כ חטאת ואשם ועולה שבאים על חטא או הרהור לא כתיב ידיו תביאנה על דרך שאמר אכפרה פניו במנחה ההולכת לפני ואחרי כן אראה פניו ודוק:

לז[edit]

זאת התורה לעולה למנחה וגו'. בסוף מנחות אמרו אמר ר"ל כל העוסק בתורה כאלו הקריב עולה וכו' אמר רבא האי לעולה למנחה עולה ומנחה מיבעי ליה אלא אמר רבא כל העוסק בתורה אינו צריך לא עולה וכו' ואפשר לפרש במ"ש המפרשים דודאי הפרש יש בין הקורא בתורה למקריב קרבן דאי לא אמאי רבי יהודה כתב בפנקסו לכשיבנה בה"מ אקריב חטאת יהיה שונה בתורה פרשת חטאת ודיו ולכן ריש לקיש אמר כל העוסק בתורה כאלו הקריב ולא הקריב ממש דכשיבנה בית המקדש יקריב חטאת שמנה. ורבא ס"ל דלענין הדין אינו צריך כמ"ש בקמא (דף ע"ח) דגנב עולה פטר נפשיה בכבש לרבנן או בעולת העוף לראב"ע ועמ"ש המש"ל ומהר"ץ ומורי הרב על התשו' מהר"ם מינץ. וא"כ הגם דקורא בתורה לא הוי כמו עולה וכו' מ"מ לענין הדין אינו צריך אלא דכתב על פנקסיה למצוה מן המובחר ודוק כי קצרתי. הן אמת דקשה ע"ז ממ"ש ביומא (דף פ) א"ר אלעזר האוכל חלב בזמן הזה צריך שיכתוב לו שיעור ופירש"י שמא יבנה ביהמ"ק בימיו ויתחדש ב"ד ויתחדש הלכה וכו' ע"ש ועמ"ש בעניותי בקונטרס פני דוד (דף קע"ג ע"ג) ע"ש ויש לדחות:

לח[edit]

< הקודם · הבא >
מעבר לתחילת הדף
Information.svg

אוצר הספרים היהודי השיתופי מקפיד מאד על שמירת זכויות יוצרים: הגרסה הראשונה של עמוד זה לא הוקלדה בידי מתנדבי האוצר, אך פורסמה ברשת תחת "נחלת הכלל" (Public domain).

אם אתם בעלי הזכויות ולדעתכם המפרסם הפר את זכויותיכם והטעה אותנו באשר לרישיון, אנא פנו אלינו (כאן) ונסיר את הדף בהקדם.