נחל קדומים/ויקרא/טו

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search

נחל קדומים TriangleArrow-Left.png ויקרא TriangleArrow-Left.png טו

< הקודם · הבא >
מעבר לתחתית הדף


תנ"ך


תרגום אונקלוס


רש"י
רמב"ן
דעת זקנים
בכור שור
הטור הארוך
חזקוני
ספורנו
רבנו בחיי
רלב"ג - ביאור המילות


אבי עזר (על אבן עזרא)
אברבנאל
אדרת אליהו
הכתב והקבלה
העמק דבר
הרחב דבר
יריעות שלמה
מזרחי
מנחת שי
משאת המלך
משך חכמה
נחל קדומים
עמר נקא
תולדות יצחק
תורה תמימהפרק זה עם מפרשים ואפשרויות רבות במהדורה הדיגיטלית של 'תנ"ך הכתר' (כולל צילום באיכות גבוהה של כתר ארם צובא בפרקים שבהם הוא זמין)לפרק זה במקראות גדולות שבאתר "על התורה"


דפים מקושרים

דף זה הועלה אוטומטית, ייתכנו שגיאות בתחביר קוד הדף. נא לא להסיר את התבנית לפני בדיקת תקינות ידנית
אם הכל בסדר - נא הסירו תבנית זו מן הדף


טז[edit]

ואיש כי תצא ממנו שכבת זרע וגו'. הקשה הרב ברכת הזבח בסוף הס' מי שהיה אוכל חולין על טהרת הקדש איך היה מקיים ב' סעודות בשבת דעונתן של ת"ח בשבת והוי טבול יום. ואפשר דאחר מנחה גדולה וסעודה ג' היה מקיים מצות עונה דת"ח מאפיל בטליתו ושרי והיה טבול יום עד הערב. ובהכי ניחא מ"ש גבי יצחק אבינו ע"ה מצינו גדול ששמש מטתו ביום והוא דבר קשה על יצחק אע"ה עולה תמימה דאע"ג דשרי לאיש קדוש כמוהו לא יכון. וע"פ האמור ניחא דמרוב קדושתו היה אוכל על טהרת הקדש ומוכרח היה בדבר. וכיוצא בזה כ' הריטב"א בחי' יומא על (דף ו') מהש"ס. במה שפירש ר"י דמ"ש מביתו למה פירש דהכונה יהיה מותר באשתו כדי שיהא פת בסלו ולא יראה בליל יה"כ. וא"ת והלא ב"ק אסור לעבוד עד שיעריב שמשו והוא היה עובד כל ז' וי"ל דאחר תמיד של בין הערבים היה יכול לטבול ולהעריב שמשו ולעבוד למחר עכ"ל. ובילדותי שמעתי משם הרב הגדול מהרח"א ז"ל דהזהר אמר דבחיי אהרן לא אשתמש ב"נ בקטרת והקשה דאיך מקיים מצות עונה ותירץ עד"ז דאחר קטרת של בין הערבים היה מקיים ע"כ שמעתי והיינו כדברי הריטב"א האמורים. ובהכי ניחא מה שפירש"י פ' בהעלותך בפסוק צאו שלשתכם שהיו עסוקים בדרך ארץ והיו צועקים מים מים ורש"י פי' פרשת בא פסוק החדש הזה שלא היה נדבר במקום אלא ביום וא"כ איך היו עסוקים בדרך ארץ. והגם שיש לומר שהיה בסוף הלילה והדיבור בא בתחילת היום ואכתי לא נטהרו מכל מקום הוא דוחק. אבל ע"פ האמור ניחא:

לג[edit]

ולאיש אשר ישכב עם טמאה. ולאיש בשת בן שאול ולאיש שתים מכסות את גויותיהנה. כן הוא במסרה. ואפשר דהמשמש עם טמאה בניו מתים וכמ"ש רבינו מהר"א מגרמיזא ז"ל דזה סמיכות ולאיש אשר ישכב עם טמאה אחרי מות. וז"ש לאיש אשר ישכב עם טמאה זה גורם ולאיש בושת בן שאול רמז לאיש הזה בושת כי בן שאול שבנו ימות ויקבר וזהו בן שאול פי' קבר קרי ביה שאול בצירי. ועונו ועון שגרם שמת בנו שני העונות עליו ועל הטמאה שתים מכסות את גויותיהנה עונתם על עצמותם ודוק:


< הקודם · הבא >
מעבר לתחילת הדף

אוצר הספרים היהודי השיתופי מקפיד מאד על שמירת זכויות יוצרים: הגרסה הראשונה של עמוד זה לא הוקלדה בידי מתנדבי האוצר, אך פורסמה ברשת תחת "נחלת הכלל" (Public domain).

אם אתם בעלי הזכויות ולדעתכם המפרסם הפר את זכויותיכם והטעה אותנו באשר לרישיון, אנא פנו אלינו (כאן) ונסיר את הדף בהקדם.