נחל קדומים/דברים/יז

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search

< הקודם · הבא >
מעבר לתחתית הדף


תנ"ך


תרגום אונקלוס


רש"י
רמב"ן
דעת זקנים
פירוש הרא"ש
הטור הארוך
חזקוני
ספורנו
רלב"ג - ביאור המילות


אברבנאל
אדרת אליהו
אלשיך
הכתב והקבלה
העמק דבר
הרחב דבר
יריעות שלמה
מזרחי
מלבי"ם
מנחת שי
משאת המלך
משך חכמה
נחל קדומים
עמר נקא
צרור המור
תולדות יצחק
תורה תמימהפרק זה עם מפרשים ואפשרויות רבות במהדורה הדיגיטלית של 'תנ"ך הכתר' (כולל צילום באיכות גבוהה של כתר ארם צובא בפרקים שבהם הוא זמין)לפרק זה במקראות גדולות שבאתר "על התורה"לפרק זה באתר "תא שמע"


דפים מקושרים

נחל קדומים TriangleArrow-Left.png דברים TriangleArrow-Left.png יז

דף זה הועלה אוטומטית, ייתכנו שגיאות בתחביר קוד הדף. נא לא להסיר את התבנית לפני בדיקת תקינות ידנית
אם הכל בסדר - נא הסירו תבנית זו מן הדף


ה[edit]

והוצאת את האיש ההוא או את האשה וגו' את האיש או את האשה וגו'. כפל האיש או האשה הראשון למעט איש ואשה ולא רוב ישראל השני למעט שלא להוציא את השבט כן מתבאר מדברי התוס' בחולין (דף כ"ט) וכ"כ הר' גן המלך (סי' ק"ג) ועיין למהרח"א בעץ החיים מה שדרש דרך אסמכתא ודוק:

ז[edit]

כי יפלא ממך דבר למשפט וגו'. שמעתי מהרב המובהק כמהר"ם מזרחי ז"ל הרב פרי הארץ במ"ש הרב מהר"ם מינץ בתשובה (סי' ק') דמי שכתב פסק ויש בדבריו שני פירושים אינו נאמן הוא עצמו לפרש דבריו ולומר לזה כיונתי ומייתי ראיה ממ"ש פרק הפועלים דפליגי מתיבתא עם הקב"ה אם ספק שבהרת קדמה לשער לבן והתם פליגי בפירוש הכתוב לטהרו דפתח הכתוב בטהרה לטהר הספק או פתח בטהרה משום פתח דבריך יאיר. ומורינו הרב מהר"א יצחקי ז"ל דחה ראיתו דשאני התם דהקב"ה מסר למשה רבינו ע"ה מ"ט פנים טהור ומ"ט פנים שאינו טהור וההכרעה מסר ביד חכמי הדור ומשו"ה הוא דפליגי והראיה שהכריע רבה בר נחמני ואם מתיבתא דרקיעא פליגי עם הקב"ה מה יוכיח הוכח רבה בר נחמני אלא שכך רצה הקב"ה ומסר ההכרעה לחכמי הדור. אמנם כפי דעת מהר"ם מינץ א"ש הכתוב כי יפלא ממך ר"ל הספק בדבריך עצמם אין אתה נאמן לפרש דבריך וקמת ועלית על פי התורה אשר יורוך והם רשאין ולא אתה:

יד[edit]

שום תשים עליך מלך אשר יבחר ה' אלהיך בו מקרב אחיך תשים עליך וגו'. אפשר דירמוז תחילת מלכות ישראל דמלך שאול ואח"כ מלך דוד וז"ש שום תשים אשר יבחר רמז על שאול בחיר ה' שאמר שמואל הנביא ע"ה הראיתם אשר בחר בו ה' ותהי המשרה על שכמו גבוה מכל העם ואחר כך מקרב אחיך דהיינו מיהודה תשים עליך מלך רמז למלכות דוד המלך עליו השלום דמלכותו קיימת עד כי יבא שילה מזרעו:

כ[edit]

< הקודם · הבא >
מעבר לתחילת הדף
Information.svg

אוצר הספרים היהודי השיתופי מקפיד מאד על שמירת זכויות יוצרים: הגרסה הראשונה של עמוד זה לא הוקלדה בידי מתנדבי האוצר, אך פורסמה ברשת תחת "נחלת הכלל" (Public domain).

אם אתם בעלי הזכויות ולדעתכם המפרסם הפר את זכויותיכם והטעה אותנו באשר לרישיון, אנא פנו אלינו (כאן) ונסיר את הדף בהקדם.