נחל קדומים/שמות/ב

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search

< הקודם · הבא >
מעבר לתחתית הדף


תנ"ך


תרגום אונקלוס


רש"י
דעת זקנים
בכור שור
פירוש הרא"ש
הטור הארוך
חזקוני
ספורנו
רבנו בחיי
רלב"ג
רלב"ג - ביאור המילות


אבי עזר (על אבן עזרא)
אברבנאל
אלשיך
הכתב והקבלה
העמק דבר
טעמא דקרא
יריעות שלמה
מזרחי
מיני תרגומא
מלבי"ם
מנחת שי
משאת המלך
משך חכמה
נחל קדומים
עמר נקא
צרור המור
תולדות יצחק
תורה תמימה


מראי מקומות


פרק זה עם מפרשים ואפשרויות רבות במהדורה הדיגיטלית של 'תנ"ך הכתר' (כולל צילום באיכות גבוהה של כתר ארם צובא בפרקים שבהם הוא זמין)לפרק זה במקראות גדולות שבאתר "על התורה"לפרק זה באתר "תא שמע"


דפים מקושרים

נחל קדומים TriangleArrow-Left.png שמות TriangleArrow-Left.png ב

ב[edit]

ותרא אותו כי טוב הוא. אמרו במדרש שנולד מהול. וצריך לדעת מהיכא משמע להו. ופירש רב אשכנזי במ"ש הרב עוללות אפרים דקודם שנימול הילד נקרא טבל וכו' וטבל ר"ל טב לא וא"כ הכא דכתיב כי טוב ש"מ שנולד מהול עכ"ד. ועד"ה פשוט כי היסוד נקרא טוב א"נ הברית נקרא אות ודריש ותרא אותו פי' אות שלו שהוא הברית כי טוב ומוכרח שהיה מהול:

יא[edit]

וירא איש מצרי מכה איש עברי מאחיו. קרי ביה מאחיו בחיר"ק בחי"ת רמז כי זה המצרי הוא תערובת הרע שבקין אחיו של הבל שהוא משה. וראה ברוח קדשו שזה המצרי היה הרע של אחיו קין והרגו בשם המפורש לתקנו. רבינו האר"י זצ"ל:

יב[edit]

ויך את המצרי ויטמנהו בחול. ר"ת אהובו כי המצרי גלגול קין ומשה הבל והרגו לתקנו באהבה ולא כקין שהרג הבל בשנאה ומ"ה הרגו בשם המפורש לתקנו ויטמנהו בחול שיזכה להתערב בישראל שנמשלו לחול. רבינו מהרח"ו ז"ל בכ"י:

יד[edit]

מי שמך לאיש שר. ר"ת משלש רמז לו כי נתגלגל ג' גלגולים. ר"ת משה. משה שת הבל. וס"ת מי שמך לאיש ס"ת יכ"ש שם קדוש משמות שם בן מ"ב. כי בשם זה יכ"ש הרג את המצרי ולא נשתמש רק בחצי שם הנזכר. וז"ש רז"ל מלמד שהרגו בשם המפורש ולפיכך הוצרך לברוח. ולעתיד לבא ישתמש בו. וז"ס עד כי יבא שילה ר"ת כי יבא שילה יכ"ש. ותיבת שילה גימטריא משה. רבינו האר"י זצ"ל. ואפשר כי מי שמך לאיש ר"ת שלם. רמז לו כי המשתמש בשם צריך שיהי' שלם ולא כשתאמר אתה אלא כמו שיאמר חבירך. וזהו מי שמך לאיש שר ושופט מי האומר שאתה איש שלם ומינך שר ושופט:

כא[edit]

ויתן את צפורה בתו למשה. דורשי רשומות אמרו כי צפר"ה גימטריא למש"ה:

< הקודם · הבא >
מעבר לתחילת הדף
Information.svg

אוצר הספרים היהודי השיתופי מקפיד מאד על שמירת זכויות יוצרים: הגרסה הראשונה של עמוד זה לא הוקלדה בידי מתנדבי האוצר, אך פורסמה ברשת תחת "נחלת הכלל" (Public domain).

אם אתם בעלי הזכויות ולדעתכם המפרסם הפר את זכויותיכם והטעה אותנו באשר לרישיון, אנא פנו אלינו (כאן) ונסיר את הדף בהקדם.