נחל קדומים/דברים/כח

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search

< הקודם · הבא >
מעבר לתחתית הדף


תנ"ך


תרגום אונקלוס


רש"י
רמב"ן
דעת זקנים
פירוש הרא"ש
הטור הארוך
חזקוני
ספורנו
רלב"ג - ביאור המילות


אברבנאל
אלשיך
הכתב והקבלה
העמק דבר
יריעות שלמה
מזרחי
מלבי"ם
מנחת שי
משאת המלך
משך חכמה
נחל קדומים
עמר נקא
צרור המור
תולדות יצחק
תורה תמימה


מראי מקומות


פרק זה עם מפרשים ואפשרויות רבות במהדורה הדיגיטלית של 'תנ"ך הכתר' (כולל צילום באיכות גבוהה של כתר ארם צובא בפרקים שבהם הוא זמין)לפרק זה במקראות גדולות שבאתר "על התורה"לפרק זה באתר "תא שמע"


דפים מקושרים

נחל קדומים TriangleArrow-Left.png דברים TriangleArrow-Left.png כח

דף זה הועלה אוטומטית, ייתכנו שגיאות בתחביר קוד הדף. נא לא להסיר את התבנית לפני בדיקת תקינות ידנית
אם הכל בסדר - נא הסירו תבנית זו מן הדף


יג[edit]

והיית רק למעלה. ובתוכחות נאמר הגר אשר בקרבך יעלה מעלה מעלה ואתה תרד מטה מטה פירש הרב הרמ"ך הרב המחבר כהונת עולם דאחר העליה העליונה יש ירידה אמנם כשלא יעלה למעלה עליונה אז בטוח יותר שלא יפול לארץ. וז"ש הגר אשר בקרבך שהם מ"ה יעלה מעלה מעלה ומרוב עילוי יפול לארץ ואתה תרד מטה מטה שכיון שאתה בשפל המדרגות תצפה לעלות. ולכך בברכות כתיב רק למעלה רק מיעוט. שלא תעלה הרבה שאז תפול וז"ש ולא תהיה למטה ודוק:

טו[edit]

והיה אם לא תשמע וגו'. התוכחות תחילתן ו' וסופן ה' ואין קונה. גאולה מתחיל בה' הרנינו ומסיים בויו עמו וזהו שמו של הקב"ה. גאוני קמאי אשכנז. ואפשר תוכחות תחילתן ו' כי בעוה"ר מתרחק הו' מה' בסוד ואיננו. ובגאולה תחילתה ה' יקים את סוכת דוד. ויתחבר עמה וי"ו יחוד קב"הו בב"א:

לא[edit]

שורך טבוח וגו'. כל התוכחות גנוזות ברכות בתוכן כמשרז"ל ושמעתי פסוק זה אם תקראנו למפרע הוא ברכה וכך סדרו. מושיע לך. ואין לאויביך נתונות צאנך. לך ישוב. ולא מלפניך גזול חמורך. ממנו תאכל. ולא לעיניך טבוח שורך:

מג[edit]

הגר אשר בקרבך יעלה עליך מעלה מעלה ואתה תרד מטה מטה. פירוש אם היצר הרע שהוא גר בקרבך כמ"ש ויבא הלך לאיש העשיר יעלה עליך שישלוט בך ויתגבר עליך ותשמע לו תרד מטה מטה גימטריא גיהנ"ם. לקוטים כ"י:

סא[edit]

כל חלי. גימטריא צ"ח כי צ"ח קללות בתוכחה וכלן נתקיימות בישראל שנא' כי מלאה צבא"ה לכך היו מקריבין כנגדן צ"ח כבשים בסוכות להגן עליהם וכנגדן התורה נדרשת בצ"ח פנים מ"ט טהור ומ"ט אינו טהור ולכך צ"ח פעמים יצחק בתורה להגן עליהם. צ"ח פסוקים בצו את אהרן שיכפרו עליהם הקרבנות ולעתיד יתהפכו כלן לטובה ולששון נגיל"ה גימטריא צ"ח. היינו נגילה ונשמחה בך צ"ח קללות בתוכחה ואם תחשוב גם כל חלי וכל מכה הרי ק' כנגדן חייב לברך ק' ברכות. וכתיב הנה כ"י כ"ן יבורך גבר ירא ה'. וכן נאם הגבר הוקם ע"ל וכן תפלה למשה איש האלהים ר"ת משה איש האלהים מאה. כי זה כ"ל הא"דם גימטריא מאה. גאוני קמאי אשכנז בספר ר"א. ומ"ש צ"ח פעמים יצחק בתורה להגן עליהם. אתיא כמ"ש במדרש ודורשי רשומות. ואר"א גימטריא יצחק. הוא נתן ש' משמו כדי שיצאו ברד"ו. הוא הי' מתפלל למעלה בפי החירות להציל לישראל כמ"ש ברית מנוחה וראו אותו ישראל. ואפשר שהיה מתפלל דידע דמדה"ד תקטרג במרה להחזירם כמ"ש בזהר חדש. נחמ"ו נחמ"ו גימטריא יצחק. לע"ל הוא יליץ בעד ישראל בני ולא בניך. דל עלי לילותא וכו'. באופן כי הוא זרוע עם גבורה להגן על ישראל ויתמתקו הדינין בשרשם. ומ"ש דק' ברכות נגד ק' תוכחות. כ"כ הרב כתנות אור מדנפשיה. וכוון לדעת גדולים. וכבר כתבתי בקונטריס קשר גודל סס"ה דכ"כ רבינו הרקח סי' ש"ך:

סט[edit]

< הקודם · הבא >
מעבר לתחילת הדף
Information.svg

אוצר הספרים היהודי השיתופי מקפיד מאד על שמירת זכויות יוצרים: הגרסה הראשונה של עמוד זה לא הוקלדה בידי מתנדבי האוצר, אך פורסמה ברשת תחת "נחלת הכלל" (Public domain).

אם אתם בעלי הזכויות ולדעתכם המפרסם הפר את זכויותיכם והטעה אותנו באשר לרישיון, אנא פנו אלינו (כאן) ונסיר את הדף בהקדם.