נחל קדומים/ויקרא/יד

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search

נחל קדומים TriangleArrow-Left.png ויקרא TriangleArrow-Left.png יד

< הקודם · הבא >
מעבר לתחתית הדף


תנ"ך


תרגום אונקלוס


רש"י
רמב"ן
דעת זקנים
בכור שור
פירוש הרא"ש
הטור הארוך
חזקוני
ספורנו
רבנו בחיי
רלב"ג - ביאור המילות


אבי עזר (על אבן עזרא)
אברבנאל
אדרת אליהו
אלשיך
הכתב והקבלה
העמק דבר
יריעות שלמה
מזרחי
מיני תרגומא
מנחת שי
משאת המלך
משך חכמה
נחל קדומים
עמר נקא
צרור המור
תולדות יצחק
תורה תמימה


מראי מקומות


פרק זה עם מפרשים ואפשרויות רבות במהדורה הדיגיטלית של 'תנ"ך הכתר' (כולל צילום באיכות גבוהה של כתר ארם צובא בפרקים שבהם הוא זמין)לפרק זה במקראות גדולות שבאתר "על התורה"


דפים מקושרים

דף זה הועלה אוטומטית, ייתכנו שגיאות בתחביר קוד הדף. נא לא להסיר את התבנית לפני בדיקת תקינות ידנית
אם הכל בסדר - נא הסירו תבנית זו מן הדף


ו[edit]

ואת עץ הארז. רמז לחוטא אשר לבו גבוה ומתגאה כארז. ואת שני התולעת היא העבירה שבידו שנאמר אם יהיו חטאיכם כשנים כשלג ילבינו. ואת האזוב זה יצה"ט ששפל כאזוב וכו'. רבינו אפרים ז"ל. ואפשר במשז"ל המתגאה כאלו בא על העריות וזהו עץ ארז גאוה חשוב עבירה ואת שני התולעת כמ"ש הרב הנז'. א"נ שדבק בדינין וגבורות וזה רמז עץ הוא האדם עץ השדה ארז דבק בדינין כי ארז גימטריא יצחק רומז לגבורה ולדין. ואת שני התולעת במ"ש הרב זכרון יוסף שאמר פלוסוף מפני שאנו אוכלים הבהמות ומפני זה מושלים עליהם לשעבדם לישא משאות ולחרוש. והשיבו אחר א"כ התולעת ימשול באדם שאוכלו בקבר ע"ש וז"ש אם יהיה לו גאוה הוא שני לתולעת כי התולעת ראשון שאוכלו בקבר כמו שפירש הרב הנז' מאוד מאוד הוי שפל רוח שתקות אנוש רמה ע"ש א"נ כי המתגאה הלך אחר החומר ואז יתוש קדמו במעשה בראשית והוא שני לתולעת. ולכן ידבק באזוב שהוא יצה"ט כמ"ש הרב הנז' וכן אזוב עם הכולל גימטריא טוב ודבק בנשמה והוא קודם לכל כי נשמות נבראו ביום ראשון ודוק:

לד[edit]

ונתתי נגע צרעת בבית ארץ אחוזתכם וגו'. כתב רבינו אפרים ז"ל בפרישתו כ"י כל פרשה זו נדרשת על בית ראשון ובית שני. ובא אשר לו הבית זה הקדוש ברוך הוא והגיד לכהן זה ירמיה הנביא כנגע נראה לי בבית זו ע"ז וצוה הכהן ופנו את הבית וצוה ירמיה לפנות הבית מע"ז בטרם יבא הכהן זה הקדוש ברוך הוא. כהן גימטריא דיין כלומר בטרם שישב עליה בדין ולא יטמא כל אשר בבית כי ע"ז מטמאה באהל ואחר שהוכיחן ירמיה ולא הועיל ובא הכהן ישב הקב"ה עליהם בב"ד והנה הנגע בקירות הבית שנאמר מחוקה על הקיר שקערורות שערורית עשתה מאד ירקרקות או אדמדמות מראות גווני ע"ז. ויצא הכהן מן הבית עשר מסעות נסעה שכינה והסגיר את הבית ז' ימים ע' שנה של גלות בבל וראה הכהן והנה פשה הנגע ראה הקב"ה שהוסיפו חטא על חטא וצוה הכהן וחלצו צוה הקב"ה לשרוף ביתו ולהחריב היכלו. ושפכו את העפר אלו כלי שרת של זהב שנקרא עפר שנאמר ועפרות זהב לו אל מקום טמא זו בבל ולקחו אבנים אחרות לסוף ע' שנה של גלות בבל נבנה בית המקדש בשניה. ואם ישוב הנגע ופרח זה חרבן בית שני שחזרו וחטאו צרעת ממארת היא שנאמר במארה אתם נארים. והבא אל הבית כל ימי הסגיר אותו יטמא כלומר כל הימים שהסגיר הקב"ה ביד אומה הבא לשם עובר בלאו בבלה יובאו ושמה יהיו עד יום פקדי אותם. ואם בא יבא הכהן שנא' אם יתמהמה חכה לו כי בא יבא. והנה לא פשה הנגע שנא' וברותי מכם המורדים וכתיב ואסירה כל בדיליך. וטהר הבית שנאמר וחטאת את הבית וכפרתהו. ולקח לחטא את הבית שתי צפרים שנאמר ולקחתי אתכם אחד מעיר ושנים ממשפחה. ד"א שתי צפרים שני משיחים משיח בן יוסף ומשיח בן דוד ועץ ארז אלו ת"ח כמ"ש בשבת ונטעתי חמשה ארזים בישראל ושני תולעת אלו ישראל שנאמר אל תיראו תולעת יעקב ואזוב אלו קטני ישראל ושחטו את הצפור האחת זה משיח בן יוסף שיהרג אל כלי חרס כלומר שיפול ביד אומה שנמשלה לחרס ואחר כך ולקח עץ הארז כי בו יקבץ הקב"ה נדחי ישראל והפליטה הנשארה וטבל אותה שנאמר וזרקתי עליכם מים טהורים ושלח את הצפור החיה על פני השדה זה משיח בן דוד שישלחנו הקב"ה לציון שנקראת שדה שנאמר ציון שדה תחרש צפר גימטריא זה משיח עכ"ל בקצור:

נז[edit]

< הקודם · הבא >
מעבר לתחילת הדף

אוצר הספרים היהודי השיתופי מקפיד מאד על שמירת זכויות יוצרים: הגרסה הראשונה של עמוד זה לא הוקלדה בידי מתנדבי האוצר, אך פורסמה ברשת תחת "נחלת הכלל" (Public domain).

אם אתם בעלי הזכויות ולדעתכם המפרסם הפר את זכויותיכם והטעה אותנו באשר לרישיון, אנא פנו אלינו (כאן) ונסיר את הדף בהקדם.