שו"ת שארית יוסף

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search
אולי יחנן ה' את

שארית יוסף

שאלות ותשובות

אשר אזן וחקר ותקן הגאון המופלג הישיש מו"ה יוסף בן כהר"ר מרדכי גרשון כ"ץ זצ"ל יצ"ו

ונקרא בשם

"שארית יוסף".

הספר היקר הזה רב האיכות ותועלת גדול לתלמוד וגם לדין ולהורות כי כל גדולי וגאוני הדור בימיו הריצו אליו מכתבים בשו"ת הנוגעים להלכה ולמעשה, ה"ה הרמ"א ומהרש"ל ומהר"ם פדוואה ושאר גאונים זללה"ה

ע"כ הוצאתיו לאור עם הערות רבות ויקרות נכונים למבין, הצעיר יעקב שענקעל מטארנא.

קראקא

בדפוסו של יוסף פישער, (גראדגאססע נו. 62.)

שנת תרנ"ג לפ"ק

תוכן עניינים[edit]

מהדורות דפוס[edit]