בבלי/ברכות

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search
מעבר למסכת אחרת
סדר זרעים סדר מועד סדר נשים סדר נזיקין סדר קדשים סדר טהרות
תלמוד בבלי מסכת ברכות

פרק ראשון - מאימתי[edit]

ב. ב: ג. ג: ד. ד: ה. ה: ו. ו: ז. ז: ח. ח: ט. ט: י. י: יא. יא: יב. יב: יג.

פרק שני - היה קורא[edit]

יג. יג: יד. יד: טו. טו: טז. טז: יז. יז:

פרק שלישי - מי שמתו[edit]

יז: יח. יח: יט. יט: כ. כ: כא. כא: כב. כב: כג. כג: כד. כד: כה. כה: כו.

פרק רביעי - תפלת השחר[edit]

כו. כו: כז. כז: כח. כח: כט. כט: ל. ל:

פרק חמישי - אין עומדין[edit]

ל: לא. לא: לב. לב: לג. לג: לד. לד:

פרק ששי - כיצד מברכין[edit]

לה. לה: לו. לו: לז. לז: לח. לח: לט. לט: מ. מ: מא. מא: מב. מב: מג. מג: מד. מד: מה.

פרק שביעי - שלשה שאכלו[edit]

מה. מה: מו. מו: מז. מז: מח. מח: מט. מט: נ. נ: נא. נא:

פרק שמיני - אלו דברים[edit]

נא: נב. נב: נג. נג:

פרק תשיעי - הרואה[edit]

נד. נד: נה. נה: נו. נו: נז. נז: נח. נח: נט. נט: ס. ס: סא. סא: סב. סב: סג. סג: סד.


הַדְרָן עֲלָךְ מַסֶּכֶת בְּרָכוֹת וְהַדְרָךְ עֲלָן

ראו גם[edit]

ענפי הנוסח של מסכת ברכות[edit]

ראה מאמרו של ר"א גבאי בקובץ מנורה בדרום גליון טז עמ' נ הע' ה, שם הביא מאחד החוקרים בתוספת בירור, שמתוך 5 המקורות השלמים (דפוס, כ"י פירנצה, מינכן, פריס, ואוקספורד) קיימים ב' ענפים: דפוס ופירנצה, וכ"ה גי' רוב הראשונים ונוסח העיקרי, ומינכן ופריס, שהוא נוסח מעובד וכן נמצא בר"ח. וכ"י אוקספורד הוא נוסח מפרובנס.

והמעיין בעדי הנוסח יראה שכ"פ עירב כ"י פריס בין נוסח אוקספורד לנוסח מינכן, וכן כל המקורות לפעמים הוגהו ע"פ נוסחאות אחרות שלפעמים נמצאים בקטעי גניזה אבל ע"פ רוב ההבחנה הנ"ל קיימת.