בבלי/קידושין

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search
מעבר למסכת אחרת
סדר זרעים סדר מועד סדר נשים סדר נזיקין סדר קדשים סדר טהרות
תלמוד בבלי מסכת קידושין


תוכן[edit]

פרק ראשון – האשה נקנית[edit]

ב.ב:ג.ג:ד.ד:ה.ה:ו.ו:ז.ז:ח.ח:ט.ט:י.י:יא.יא:יב.יב:יג.יג:יד.יד:טו.טו:טז.טז:יז.יז:יח.יח:יט.יט:כ.כ:כא.כא:כב.כב:כג.כג:כד.כד:כה.כה:כו.כו:כז.כז:כח.כח:כט.כט:ל.ל:לא.לא:לב.לב:לג.לג:לד.לד:לה.לה:לו.לו:לז.לז:לח.לח:לט.לט:מ.מ:מא.

פרק שני – האיש מקדש[edit]

מא.מא:מב.מב:מג.מג:מד.מד:מה.מה:מו.מו:מז.מז:מח.מח:מט.מט:נ.נ:נא.נא:נב.נב:נג.נג:נד.נד:נה.נה:נו.נו:נז.נז:נח.נח:

פרק שלישי – האומר[edit]

נח:נט.נט:ס.ס.ס:סא.סא:סב.סב:סג.סג:סד.סד:סה.סה:סו.סו:סז.סז:סח.סח:סט.

פרק רביעי – עשרה יוחסין[edit]

סט.סט:ע.ע:עא.עא:עב.עב:עג.עג:עד.עד:עה.עה:עו.עו:עז.עז:עח.עח:עט.עט:פ.פ:פא.פא:פב.פב:


הַדְרָן עֲלָךְ מַסֶּכֶת קִידוּשִׁין וְהַדְרָךְ עֲלָן