בבלי/שבועות

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search
מעבר למסכת אחרת
סדר זרעים סדר מועד סדר נשים סדר נזיקין סדר קדשים סדר טהרות
תלמוד בבלי מסכת שבועות

פרק ראשון – שבועות שתים[edit]

פרק שני – ידיעות הטומאה[edit]

פרק שלישי – שבועות שתים[edit]

פרק רביעי – שבועת העדות[edit]

פרק חמישי – שבועת הפקדון[edit]

פרק שישי – שבועת הדיינין[edit]

פרק שביעי – כל הנשבעין[edit]

פרק שמיני – ארבעה שומרין[edit]

הַדְרָן עֲלָךְ מַסֶּכֶת שְּׁבוּעוֹת וְהַדְרָךְ עֲלָן