בבלי/שבועות

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to: navigation, search
מעבר למסכת אחרת
סדר זרעים סדר מועד סדר נשים סדר נזיקין סדר קדשים סדר טהרות
תלמוד בבלי מסכת שבועות

פרק ראשון – שבועות שתים[edit]

פרק שני – ידיעות הטומאה[edit]

פרק שלישי – שבועות שתים[edit]

פרק רביעי – שבועת העדות[edit]

פרק חמישי – שבועת הפקדון[edit]

פרק שישי – שבועת הדיינין[edit]

פרק שביעי – כל הנשבעין[edit]

פרק שמיני – ארבעה שומרין[edit]

הַדְרָן עֲלָךְ מַסֶּכֶת שְּׁבוּעוֹת וְהַדְרָךְ עֲלָן