בבלי/מגילה

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search
מעבר למסכת אחרת
סדר זרעים סדר מועד סדר נשים סדר נזיקין סדר קדשים סדר טהרות
תלמוד בבלי מסכת מגילה


מגילה[edit]

פרק ראשון – מגילה נקראת[edit]

ב.ב:ג.ג:ד.ד:ה.ה:ו.ו:ז.ז:ח.ח:ט.ט:י.י:יא.יא:יב.יב:יג.יג:יד.יד:טו.טו:טז.טז:יז.

פרק שני – הקורא למפרע[edit]

יז.יז:יח.יח:יט.יט:כ.כ:כא.

פרק שלישי – הקורא עומד[edit]

כא.כא:כב.כב:כג.כג:כד.כד:כה.כה:

פרק רביעי – בני העיר[edit]

כה:כו.כו:כז.כז:כח.כח:כט.כט:ל.ל:לא.לא:לב.


הַדְרָן עֲלָךְ מַסֶּכֶת מְגִילָּה וְהַדְרָךְ עֲלָן