בבלי/ערכין

From אוצר הספרים היהודי השיתופי
Jump to navigation Jump to search
מעבר למסכת אחרת
סדר זרעים סדר מועד סדר נשים סדר נזיקין סדר קדשים סדר טהרות
תלמוד בבלי מסכת ערכין

פרק ראשון – הכל מעריכין[edit]

פרק שני – אין נערכין[edit]

פרק שלישי – יש בערכין[edit]

פרק רביעי – השג יד[edit]

פרק חמישי – האומר משקלי עלי[edit]

פרק שישי – שום היתומים[edit]

פרק שביעי – אין מקדישין[edit]

פרק שמיני – המקדיש את שדהו[edit]

פרק תשיעי – המוכר שדהו[edit]

הַדְרָן עֲלָךְ מַסֶּכֶת עֲרָכִין וְהַדְרָךְ עֲלָן